Suksesshistorier

Aktørene i matbransjen gjennomfører mange effektive tiltak for å forebygge og redusere sitt matsvinn. Her finner du gode eksempler på både interne tiltak i bedriftene og hvordan det legges til rette for at forbrukerne skal kaste mindre mat.