Felles innsats mot matsvinn

Vi kaster fem tonn spiselig mat hvert 10. minutt i Norge, og det ønsket Findus å sette fokus på. Sammen med Matvett ble det gjennomført to ulike arrangementer i 2018 og 2019, forsterket av PR og digitale kampanjer, for å synliggjøre mengden matsvinn og komme med enkle tips til hvordan vi kan kaste mindre. Målet var å invitere til samarbeid på tvers av bransjer for å styrke felles innsats mot matsvinn.

Fra venstre: @reducethejuice; Anja Mykland, markedsdirektør Findus; Malin Valdal Corneliussen, landbruks- og matminister; Olaug Bollestad, kommunikasjonssjef Matvett; Anne Marie Schrøder, nordisk bærekraftsjef Findus; Maria Svantemark, daglig leder Matvett; Anne-Grete Haugen, head of catering excellence ISS; Hege Sørlie, daglig leder Too Good To Go; Ann-Kristin Raknes. Tilstede, men ikke på bildet; kvalitetssjef Kiwi; Harald Bregner.

Høsten 2018 ble politikere, presse og forbrukere engasjert i temaet ved å synliggjøre hvor mye fullt spiselig mat vi kaster i Norge. En boks ved Jernbanetorget i Oslo visualiserte fem tonn spiselig mat, som er det vi kaster hvert 10. minutt i Norge. Mat som kunne mettet 700.000 mennesker. Samtidig opprettet vi findusmatsvinnløfte.no, hvor det per januar 2020 er avlagt mer enn 4.000 løfter. Både klima- og miljøminister Ola Elvestuen og byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg tok turen ned til Jernbanetorget.

Fra venstre: Markedsdirektør i Findus; Malin Valdal Corneliussen, general manager Findus; Kenneth Fredriksen, kommunikasjonssjef Matvett; Anne Marie Schrøder, bonde Anstein Fredberg, nordisk bærekraftsjef Findus; Maria Svantemark

Sammen får vi til mer

Høsten 2019 inviterte Findus og Matvett til matsvinnsamtaler, for å samle bransje, politikere, barn og eldre, og viktige aktører som jobber for å redusere matsvinnet i Norge. Fordelt på tre lunsjer hadde vi gode samtaler om hva alle kan bidra med for å redusere matsvinnet. Med oss rundt bordet satt landbruks- og matministeren (KrF), MDG, Framtiden i våre hender, Matsentralen, Too Good To Go, Kiwi, serveringsbransjen representert ved Asia Aker Brygge og ISS, influensere, Besteforeldrenes Klimaaksjon samt elever og lærere fra Grefsen barneskole i Oslo.

KompassMat serverte lunsj laget av overskuddsmat, blant annet av blomkålstilker fra Findus-fabrikken i Larvik, som ellers blir til dyrefôr.

Blomkålstilker til kantinelunsj

Noe som bidrar til matsvinn hos Findus, er blomkålstilker. Gjennom samarbeidet med Matvett har dette med optimal ressursutnyttelse kommet høyere på agendaen hos Findus, og åpnet for nye bruksmuligheter av større andel av råvaren. Ett eksempel er blomkålstilker som ISS fikk tilbud om å benytte gratis i sine kantiner under en av matsvinnlunsjene. Dette takket de ja til, og dermed ble 2,5 tonn stilker som ellers blir sendt til dyrefôr, spist til lunsj, blant annet i regjeringskantinen, der landbruks- og matminister Olaug Bollestad var på plass. Nå jobbes det med å få på plass nødvendig utstyr på fabrikken, for å kunne benytte blomkålstilkene inn i produksjonen.

Det jobbes også med innovasjonsprosjekter, både for serveringsbransje og dagligvare, hvor blomkålsmuler benyttes inn i nye produkter. Et eksempel på dette er "Sprøbakte Grønnsaksnuggets", som ble lansert i september 2019

Eventene har blitt godt dekket med omtale i TV, aviser og i sosiale medier, og ytterligere forsterket gjennom digitale kampanjer. Den 10 uker lange digitale matsvinnkampanjen som Findus hadde høsten 2019, ble vist over 7 mill. ganger.

″Vi håper og tror at vårt engasjement og samarbeid med Matvett og andre aktører i matbransjen har bidratt til at flere er blitt mer bevisste på å kaste mindre mat, og vi oppfordrer andre bedrifter til å gjennomføre lignende kampanjer.″

Malin Valdal Corneliussen, Markedsdirektør i Findus

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste tiltakene Findus og Matvett gjennomførte i løpet av kampanjeperiodene.

Gjennomførte tiltak

  • Matsvinnboks utenfor Oslo S som viste mengde mat som kastes
  • Invitasjon til å ta matsvinnløftet for alle forbipasserende
  • Digital kampanje med film om matsvinn og oppfordring til å ta matsvinnløftet
  • Prosjekt med Grefsen skole for å engasjere elevene på 6. trinn
  • Produsert undervisningsfilm for grunnskolen om matsvinn
  • Matsvinnsamtaler i Oslo Sentrum der det ble oppfordret til samarbeid på tvers
  • Utnyttelse av blomkålstilker og smuler til nye produkter