Kutt
Matsvinn
2020

Serveringsbransjen tar grep om matsvinnet

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke bærekraftig, verken for lønnsomhet, miljø eller av etiske årsaker. Norsk serveringsbransje er enig om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020.

KuttMatsvinn2020 handler om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020 hos deltakende serveringssteder. Det er også en målsetning å nå 50 prosent av bransjen. Over 1600 serveringssteder er allerede med, representert innen hotell, kantine, restaurant, offentlig virksomhet, og kiosk, bensin, service (KBS).

Målet er å få med flest mulig aktører innen serveringsbransjen på initiativet (hotell, restaurant, kantine, servicehandel og kommuner/offentlig virksomhet), og at deltakerne skal søke å redusere sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020.

Det er lagt opp til et treårig løp i første omgang, men det overordnede målet er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030. Deltakere som har vært med siden starten i januar 2017 mener dette prosjektet er viktig for å nå bærekraftmålet.

Deltakere i KuttMatsvinn2020

Prosjektet har nå over 1700 deltakere, inkludert store hotell- og kantinekjeder, restauranter og leverandører av mat.

Oversikt over deltakere →

Hva går KuttMatsvinn2020 ut på?

  • Utvikling av felles verktøy for måling og rapportering
  • Måling av matsvinn hos den enkelte aktør
  • Bidrag til å etablere statistikk på matsvinn fra serveringsbransjen
  • Utvikling av verktøy for opplæring av ansatte
  • Felles grafisk profil og kommunikasjonsaktiviteter ut mot gjestene
″Det er viktig å samarbeide om en slik utfordring og dele beste praksis med andre aktører i bransjen.″

Cathrine Dehli, Nordic Choice Hotels og Morten Malting, Scandic Hotels

KuttMatsvinn2020 handler også om å bygge en kultur for arbeidet med matsvinnreduksjon på serveringsstedet, slik at de ansatte føler at de er med på noe som er større enn dem selv.

Det har blitt utviklet kursmateriell som skal bidra til å ruste serveringsstedene i arbeidet med å måle og redusere matsvinnet. Det gjennomføres kurs for prosjektledere og eksperter på KIT-akademiet (ASKO).I løpet av det første året har 322 deltatt på kurs hos KIT-akademiet og ASKO. I tillegg har flere av deltakerne benyttet kursmateriellet og gjennomført kurs i intern regi.
Se kurskalenderen for påmelding til de ulike kursene.

Bordryttere hentet fra KuttMatsvinn2020s kommunikasjonsmateriell

Matvett har utviklet og lansert en kommunikasjonskampanje for å bevisstgjøre forbrukerne om utfordringene med matkasting i tillegg til å involvere gjestene på alle deltakende serveringssteder. Gjestene skal oppmuntres til å ta bærekraftige valg, som å bestille en mindre porsjon hvis de ikke er så sultne, velge tilbehør som passer for dem og uoppfordret få tilbud om å få med restene hjem i en Goodiebag. Ønsket etterlatt inntrykk er en gjest som både er fornøyd med egen og spisestedets innsats for miljøet og ressursuttaket. Kampanjen synliggjøres i form av korte filmer i sosiale medier, plakater og skilt på bordene samt Goodiebags til gjestenes rester.

Ta gjerne kontakt med oss i Matvett hvis du vil ha mer utfyllende informasjon eller er interessert i å bli med på KuttMatsvinn2020. Se oversikt over deltakere samt utvalgte tiltak nedenfor.

Prosjektkontakt

Erik Vold

Prosjektleder KM2020

Epost: erik@matvett.no

Mobil: 97768763

Gode eksempler på tiltak

Synliggjøring av matsvinnarbeidet mot ansatte, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere kan bidra til positivt omdømme. Det å kommunisere fakta om matsvinn og dele sine målsetninger med nettverket er gode eksempler på hvordan serveringsbransjen konkret viser sitt samfunnsansvar. Se eksempler nedenfor.