Kutt
Matsvinn
2020

Serveringsbransjen tar grep om matsvinnet

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke bærekraftig, verken for lønnsomhet, miljø eller av etiske årsaker. Norsk serveringsbransje er enig om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen utløpet av 2020.

KuttMatsvinn2020 handler om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020 hos deltakende serveringssteder. Det er også en målsetning å nå 50 prosent av bransjen. Det overordnede målet er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030.

Deltakere i KuttMatsvinn2020

Prosjektet har nå med over 2300 serveringssteder, representert innen hotell, kantine, restaurant, offentlig virksomhet og kiosk, bensin, service (KBS) samt et knippe leverandører og grossister.

Oversikt over deltakere →

Tiltak på serveringsstedene

Det finnes mange gode eksempler på gjennomførte tiltak som bidrar til å redusere matsvinnet. Her kan du lese mer om hva ulike deltakere i prosjektet gjør for å involvere ansatte og gjester i å kaste mindre mat.

Tiltak →

Hva går KuttMatsvinn2020 ut på?

  • Utvikling av felles verktøy for måling og rapportering
  • Måling av matsvinn hos den enkelte aktør
  • Bidrag til å etablere statistikk på matsvinn fra serveringsbransjen
  • Utvikling av verktøy for opplæring av ansatte
  • Felles grafisk profil og kommunikasjonsaktiviteter ut mot gjestene
  • Fokus på inspirasjon og tiltak som bidrar i arbeidet
″Det er viktig å samarbeide om en slik utfordring og dele beste praksis med andre aktører i bransjen.″

Cathrine Dehli, Nordic Choice Hotels og Morten Malting, Scandic Hotels

KuttMatsvinn2020 handler mye om å bygge en kultur for arbeidet med matsvinnreduksjon på serveringsstedet, slik at de ansatte føler at de er med på noe som er større enn dem selv.

KIT-kurs og opplæringsmateriell

Kursmateriellet skal bidra til å ruste serveringsstedene i arbeidet med å måle og redusere matsvinnet. Det gjennomføres kurs for prosjektledere og eksperter på KIT-akademiet (ASKO). Per mars 2019 har over 500 deltatt på kurs hos KIT-akademiet og ASKO. I tillegg har flere av deltakerne benyttet kursmateriellet og gjennomført kurs i intern regi.
Se kurskalenderen for påmelding til de ulike kursene.

Kommunikasjon mot gjest

Matvett har utviklet et kommunikasjonskonsept for å bevisstgjøre gjesten om utfordringene med matkasting. De skal oppmuntres til å ta bærekraftige valg, som å bestille en mindre porsjon hvis de ikke er så sultne, velge tilbehør som passer for dem og uoppfordret få tilbud om å få med restene hjem i en Goodiebag. Ønsket etterlatt inntrykk er en gjest som både er fornøyd med egen og spisestedets innsats for miljøet og ressursuttaket. Kampanjen synliggjøres i form av korte filmer i sosiale medier, plakater og skilt på bordene samt Goodiebags til gjestenes rester.


Bordryttere hentet fra KuttMatsvinn2020s kommunikasjonsmateriell

Ta gjerne kontakt med oss i Matvett hvis du vil ha mer utfyllende informasjon eller er interessert i å bli med på KuttMatsvinn2020.

Prosjektkontakt

Erik Vold

Prosjektleder KM2020

Epost: erik@matvett.no

Mobil: 97768763