Kutt
Matsvinn
Servering

Serveringsbransjen har tatt grep om matsvinnet

Det historiske samarbeidsprosjektet i serveringsbransjen, KuttMatsvinn2020, er avsluttet etter fire år. Til sammen har deltakerne som representerer over 2500 serveringssteder oppnådd en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv. Matvett fortsetter arbeidet med serveringsbransjen i 2021 og har inngått intensjonsavtaler med sentrale aktører og innkjøpskjeder i bransjen.

KuttMatsvinn2020 handlet om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020 hos deltakende serveringssteder og det var også en målsetning å nå 50 prosent av bransjen. Det overordnede målet nå er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030, som er i tråd med målet i Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn mellom norske matbransje og myndighetene.

Med KuttMatsvinn Servering fortsetter arbeidet med å rekruttere og bistå serveringsbransjen med å iverksette effektive tiltak for å nå det langsiktige målet. Så langt har vi med et knippe innkjøpskjeder, noen sereveringsaktører, grossister og leverandører. Bli med du også. Sjekk ut intensjonsavtalen under "Relevante dokumenter" lenger ned på siden og les mer om videreføringen av arbeidet her

Hva får du som deltaker i KuttMatsvinn Servering?

  • Felles verktøy for måling og rapportering
  • Felles verktøy for opplæring av ansatte
  • Felles grafisk profil og kommunikasjonsaktiviteter ut mot gjestene
  • Fokus på inspirasjon og tiltak som bidrar i arbeidet
  • Felles forum for erfaringsutveksling og inspirasjon

Nytt e-læringskurs mot ansatte

Selv om Kuttmatsvinn2020 er avsluttet er det viktig å fortsette det gode arbeidet med å motivere ansatte til å måle og iverksette tiltak for å kutte matsvinnet. Vi har utviklet et enkelt e-læringskurs som alle ansatte kan ta, enten for å friske opp kunnskapen eller for å sikre kompetanse hos nyansatte.

Kurset finner du her

Tiltak på serveringsstedene

Det finnes mange gode eksempler på gjennomførte tiltak som bidrar til å redusere matsvinnet. Her kan du lese mer om hva ulike aktører gjør for å involvere ansatte og gjester i å kaste mindre mat.

Tiltak →

Kommunikasjon mot gjest

Matvett har utviklet et kommunikasjonskonsept for å bevisstgjøre gjesten om utfordringene med matkasting. De skal oppmuntres til å ta bærekraftige valg, som å bestille en mindre porsjon hvis de ikke er så sultne, velge tilbehør som passer for dem og uoppfordret få tilbud om å få med restene hjem i en Goodiebag. Ønsket etterlatt inntrykk er en gjest som både er fornøyd med egen og spisestedets innsats for miljøet og ressursuttaket. Kampanjen synliggjøres i form av korte filmer i sosiale medier, plakater og skilt på bordene samt Goodiebags til gjestenes rester.


Bordryttere hentet fra KuttMatsvinn2020s kommunikasjonsmateriell

Ta gjerne kontakt med oss i Matvett hvis du vil ha mer utfyllende informasjon eller er interessert i å bli med på arbeidet mot 2030.

Anne-Grete Haugen

Daglig leder

Epost: agh@matvett.no

Mobil: 98 23 69 45

Anne Marie Schrøder

Kommunikasjonssjef

Epost: ams@matvett.no

Mobil: 95 22 09 95

Marie Kleppe

Prosjektkoordinator

Epost: mk@matvett.no

Mobil: 473 56 011