Bedriftene slutter opp om Bransjeavtalen

I annen signeringsrunde har 17 nye bedrifter nå tilsluttet seg bransjeavtalen for å bidra til at Norge halverer sitt matsvinn innen 2030. Totalt 60 store virksomheter innen matindustri, dagligvarehandel, hotell, kantine og restaurant har så langt forpliktet seg til å samarbeide om å nå et viktig mål. Bli med du også.

Matsvinn er en stor utfordring som myndighetene og matbransjen er blitt enige om å løse i fellesskap med «Bransjeavtalen om redusert matsvinn», som ble signert i juni i fjor mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene. Resultatene taler for seg. Matsvinnet i Norge er redusert med 14 prosent siden 2010. Dette betyr at bransjen er godt i rute med å nå målet om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, som også er i tråd med FNs bærekraftmål 12.3.

″Det er oppmuntrende og viktig at stadig flere norske bedrifter slutter seg til bransjeavtalen om å kaste mindre mat. Den store oppslutningen om avtalen viser at dette er veien å gå for å nå målet om 50 prosent reduksjon innen 2030 ″

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Alle dagligvarekjedene er nå tilsluttet avtalen. Flere store matvareprodusenter som blant annet Tine, Q-meieriene, Kavli, Nortura, Orkla og Finsbråten, samt hotellkjedene Nordic Choice, Scandic og Thon, har signert tidligere, og kantinekjedene Sodexo, Eurest og ISS er også med. Totalt har 60 ledende matbransjeaktører nå forpliktet seg til å måle og levere data på sitt matsvinn og jobbe med- og rapportere på tiltak i egen bedrift og i samarbeid med andre.

Les mer om selve Bransjeavtalen her

Vil du vite mer om "Bransjeavtalen om redusert matsvinn" og hvordan du kan tilslutte deg målene om å halvere matsvinnet innen 2030, ta kontakt på info@matvett.no.

Les mer om Matvett her.