Bedriftene slutter opp om Bransjeavtalen

133 bedrifter har tilsluttet seg "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn", for å bidra til å nå halveringsmålet i Norge innen 2030. Disse bedriftene representerer hele verdikjeden fra matindustri, dagligvarehandel, hotell, kantine og restaurant. Bli med du også. Skal vi nå målet må "alle" med.

Matsvinn er en stor utfordring som myndighetene og matbransjen er blitt enige om å løse i fellesskap med «Bransjeavtalen om redusert matsvinn», som ble signert i juni 2017 mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene. Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at mengde matsvinn per innbygger fra matbransjen er redusert med 12 prosent fra 2015-2019. Dette betyr at bransjen er godt i rute med å nå det første delmålet om 15 prosent reduksjon innen 2020. Klimafotavtrykket og det økonomiske tapet er redusert i alle ledd og mest i dagligvarehandelen da nedgangen der er størst for varegrupper som f.eks. kjøttvarer, meieri og ferdigmat.

Les mer om oppdaterte resultater her

″Det er oppmuntrende og viktig at stadig flere norske bedrifter slutter seg til bransjeavtalen om å kaste mindre mat. Den store oppslutningen om avtalen viser at dette er veien å gå for å nå målet om 50 prosent reduksjon innen 2030″

Tidl. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Etter fem signeringsrunder er oppslutningen i mat- og serveringsbransjen veldig god. Alle dagligvarekjedene er tilsluttet avtalen, over halvparten av matindustribedriftene og hotellsektoren samt over 80 % av kantinevirksomhetene. Totalt har 127 ledende matbransjeaktører nå forpliktet seg til å måle og levere data på sitt matsvinn og jobbe med- og rapportere på tiltak i egen bedrift og i samarbeid med andre.

Les mer om selve Bransjeavtalen her

Det finnes mange gode eksempler på hvordan bedriftene jobber med å redusere matsvinn. Les mer om det her

Vil du vite mer om "Bransjeavtalen om redusert matsvinn" og hvordan du kan tilslutte deg målene om å halvere matsvinnet innen 2030, ta kontakt på info@matvett.no.

Les mer om Matvett her.