Om matsvinn

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne.

″Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet″

Definisjonen på matsvinn ifølge bransjeavtalen

Som følge av denne definisjonen regnes som matsvinn når nyttbare deler av mat produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr. Partene i avtalen skal bidra til en best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden. Selv om eventuelt svinn før slakte-/høstetidspunktet ikke regnes som matsvinn, skal bransjen likevel søke å innhente data for primærleddet og utføre tiltak som kan redusere svinn.

SektorMengde (i tonn)
Matindustri74 404
Grossist3 067
Dagligvarehandel60 177
Forbruker217 480
Totalt355 128

Dette matsvinnet representerer en verdi på ca. 20 mrd. kroner. Matsvinn fra primærnæring og serveringsbransjen har ikke blitt målt gjennom ForMat-prosjektet som nå er avsluttet, og er derfor ikke inkludert i denne oversikten. Matvett leder et nytt prosjekt inn mot serveringsbransjen, KuttMatsvinn2020, som vil føre til at det blir produsert statistikk for denne delen av matbransjen.