KuttMatsvinn Omsorg

Mat og matsvinnreduksjon har stor betydning for bærekraftig utvikling, og det har både økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. Det er et vedtatt mål at matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, også i offentlige virksomheter. Derfor er det viktig at dere som jobber i omsorgssektoren tar ansvar for å redusere matsvinnet på arbeidsplassen deres. Dette kan gjøres ved å være bevisste på innkjøp, lagring, tilberedning og servering av mat og gjenbruke råvarer.

Matvett har utviklet en verktøykasse for å hjelpe dere i gang med å kaste mindre mat på arbeidsplassen. På denne siden finner dere ressurser for å komme i gang, veiledning om hvordan dere kan kartlegge, øke kompetansen, veie, jobbe med tiltak og inspirere medarbeidere til å kutte matsvinn.