KuttMatsvinn Undervisning

"Bærekraftig utvikling" er ikke lenger bare et begrep, men en integrert og viktig del av læreplanen for både grunnskolen og videregående skole. Stadig flere skoler og barnehager blir miljøsertifisert, med krav til blant annet reduksjon av matsvinn. Matvett har utviklet en plattform for lærere med nyttige kunnskapsverktøy for det pedagogiske arbeidet og til å kutte matsvinn i tråd med nasjonale mål. På denne siden finner du de viktigste ressursene som kan benyttes i undervisningen, men vi råder dere som lærere til å logge dere inn på KuttMatsvinn-plattformen for å bli kjent med alt innholdet og ta det i bruk.