Om Matvett

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Alle som produserer, selger og serverer mat i tillegg til forbrukerne, kaster mye mat som kunne vært spist, det vi kaller matsvinn. Kartlegging viser at vi kaster minimum 400.000 tonn mat i Norge. Det inkluderer ikke matsvinn fra sjømatindustrien og jordbruket. Matbransjen står for ca. 40 prosent av det kartlagte matsvinnet, mens forbrukerne kaster mest som enkeltgruppe. Det betyr at hver 10. handlepose, tilsvarende 40,3 kilo per person går tapt. Både av hensyn til økonomi, miljø og ressursutnyttelse er det viktig å få redusert dette matsvinnet. Resultater fra kartleggingsarbeidet siden 2010 finner du under «Rapporter». De siste resultatene fra 2020 er oppsummert her.

Selskapet eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Dagligvarehandelens miljøforum, NHO Reiseliv og Virke. Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for alle aktørene i bransjen å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. For å oppnå dette er det viktig å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid og heve det generelle kunnskapsnivået hos forbrukerne.

Samarbeidspartnere

Matvett har mange viktige samarbeidspartnere, både på eiersiden, som finansielle støttespillere, bidragsytere i ressursgrupper og til å skaffe nødvendig innsikt. I 2013 ble det etablert en frivillig vederlagsordning for å støtte Matvett i arbeidet med å forebygge matsvinn på vegne av matbransjen. Les mer om partnere og vederlagsordningen her

Arbeidsområder

  • Hovedfokuset er å bidra til å koordinere arbeidet med Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn på vegne av eierorganisasjonene og at flest mulig bedrifter er tilsluttet avtalen. Alle bedrifter som produserer og selger mat og drikke i Norge kan tilslutte seg denne avtalen og forplikte seg til å måle matsvinnet, jobbe med tiltak og rapportere årlige matsvinndata og gjennomførte tiltak til NORSUS, som er Matvetts forskningspartner.
  • Matvett har også inngått et eget samarbeid med aktører i serveringsbransjen med mål å halvere matsvinnet i denne sektoren innen 2030 med KuttMatsvinn Servering. Alle serveringsaktører kan bli med på dette samarbeidet og oppnå økt lønnsomhet og mer bærekraftig virksomhet gjennom å få tilgang til en omfattende verktøykasse og utveksle erfaringer og kunnskap med andre sentrale aktører.
  • Husholdningene står for halvparten av det kartlagte matsvinnet i Norge. Det er nødvendig å øke kunnskapen og forståelsen av hvor mye det er å spare på å kaste mindre mat og at dette er det enkleste klima- og miljøtiltaket de kan iverksette. Matvett har fått et utvidet oppdrag fra myndighetene til å gjennomføre kampanjer og sikre økt kompetanse hos forbrukerne. Sjekk ut matvett.no og følg @matvett.no på Instagram og Facebook for mer info.