Om Matvett

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Alle som produserer, selger og serverer mat i tillegg til forbrukerne, kaster mye mat som kunne vært spist, det vi kaller matsvinn. Kartlegging viser at vi kaster minimum 390.000 tonn mat i Norge. Dette inkluderer ikke matsvinn fra landbruket, sjømatindustrien og offentlige virksomheter. Matbransjen står for en tredel, mens det er forbrukerne som kaster mest, hver 8. handlepose, tilsvarende 42,6 kilo per person. Både av hensyn til økonomi, miljø og ressursutnyttelse er det viktig å få redusert dette matsvinnet.

Selskapet eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Dagligvarehandelens miljøforum, NHO Reiseliv og Virke. Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for alle aktørene i bransjen å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. For å oppnå dette er det viktig å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid og heve det generelle kunnskapsnivået hos forbrukerne. Viktige samarbeidspartnere er Østfoldforskning og Nofima.

Resultater fra kartleggingsarbeidet siden 2010 finner du under «Rapporter». De siste resultatene fra 2018 er oppsummert her.

Matvett leder blant annet et stort prosjekt inn mot serveringsbransjen, KuttMatsvinn2020, som skal bidra til å kartlegge og redusere matsvinnet på norske hoteller, restauranter, kantiner, i servicehandelen og i offentlige virksomheter.