Om Matvett

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Alle som produserer, selger og serverer mat i tillegg til forbrukerne, kaster mye mat som kunne vært spist, det vi kaller matsvinn. Kartlegging viser at vi kaster minimum 400.000 tonn mat i Norge. Det inkluderer ikke matsvinn fra sjømatindustrien og jordbruket. Matbransjen står for ca. 40 prosent av det kartlagte matsvinnet, mens forbrukerne kaster mest som enkeltgruppe. Det betyr at hver 10. handlepose, tilsvarende 40,3 kilo per person går tapt. Både av hensyn til økonomi, miljø og ressursutnyttelse er det viktig å få redusert dette matsvinnet.

Selskapet eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Dagligvarehandelens miljøforum, NHO Reiseliv og Virke. Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for alle aktørene i bransjen å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. For å oppnå dette er det viktig å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid og heve det generelle kunnskapsnivået hos forbrukerne. Viktige samarbeidspartnere er NORSUS og Nofima.

Resultater fra kartleggingsarbeidet siden 2010 finner du under «Rapporter». De siste resultatene fra 2020 er oppsummert her.

Matvett ledet et stort prosjekt inn mot serveringsbransjen fra 2017-2020, KuttMatsvinn2020, som har bidratt til å kartlegge og redusere matsvinnet på norske hoteller, restauranter, kantiner, i servicehandelen og i offentlige virksomheter. Dette arbeidet fortsetter med KuttMatsvinn Servering som du kan lese mer om her