Støttespillere

Matvett har mange viktige samarbeidspartnere, både på eiersiden, som finansielle støttespillere og som bidragsytere i faglige utvalg, ressursgrupper og til å skaffe nødvendig innsikt.

Matvetts samarbeidspartnere

Matvetts støttespillere

Matvetts mål er å bidra til å forebygge og redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Vi må få flere til å bidra i arbeidet!

I 2013 ble det etablert en frivillig vederlagsordning for å støtte Matvett i arbeidet med å forebygge matsvinn på vegne av matbransjen. Ordningen administreres av Grønt Punkt Norge og bidro i 2017 med ca. 60 prosent av finansieringen av Matvett. Hittil er det 34 matindustribedrifter som deltar i ordningen.

Ved at matindustribedriftene bidrar økonomisk kan Matvett fortsette arbeidet med å følge opp bransjeavtalen og bidra til at aktørene måler matsvinnet og rapporterer sine data i tillegg til å jobbe med tiltak i egen bedrift. Matvett kan videre stimulere til nettverk, der matindustri og dagligvarehandel eller serveringsbransje kan samarbeide om å redusere matsvinnet, enten i butikk, på et serveringssted eller hjemme hos forbruker.


Hvorfor er det viktig at matbransjen jobber aktivt for å redusere matsvinnet:

  • Det er økonomisk lønnsomt
  • Det er viktig for omdømmet
  • Det gjør myndighetene fornøyd og man unngår snakk om avgift/reguleringer
  • Det er viktig for samfunnet og og miljøet at den maten som produseres blir spist

Vi ønsker at din bedrift knytter seg til den frivillige vederlagsordningen for å bidra til å forsterke satsingen i bransjen, og for å synliggjøre overfor myndighetene at aktørene tar et felles ansvar for reduksjon av matsvinnet i Norge.

Her finner du tilslutningsavtalen for å bli en Matvett-bedrift. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.