Bransjeavtalen om matsvinn

Myndighetene og en samlet matbransje inngikk juni 2017 en historisk samarbeidsavtale om redusert matsvinn. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

From one of the signing events at the Ministry of Climate and Environment

Matsvinn er et stort samfunnsproblem som verken er bærekraftig for lønnsomheten, klima og miljø eller fordelingen av verdens ressurser. Skal vi få endelig bukt med problemet krever det en systematisk tilnærming og samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer, via foredling og distribusjon, og helt frem til forbrukene.

Om avtalen

Bransjeavtalen om matsvinn er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner. Partene er enige om felles innsats og reduksjonsmål for matsvinn i hele verdikjeden, inkludert å legge til rette for- og bidra til at forbrukerne kaster mindre mat. Alle virksomheter inviteres til å tilslutte seg avtalen via en tilslutningserklæring, og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet og i samarbeid med andre. Klima og miljødepartementet har koordineringsansvaret for arbeidet, og vil sørge for felles rapportering av oppnådde resultater i 2020, 2025 og 2030.

For mer informasjon om selve avtalen, les mer her.

Bedriftene omfavner bransjeavtalen

Så langt har 108 bedrifter fra matindustri, dagligvarehandel og serveringsbransje tilsluttet seg målene i avtalen ved å signere en tilslutningserklæring. Bedriftene som har signert forplikter seg til å kartlegge og rapportere på matsvinn. De skal gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Myndighetene skal rekruttere offentlige virksomheter og kommuner til arbeidet med å redusere matsvinnet. Både myndigheter og matbransje skal legge til rette for at forbrukerne kaster mindre mat.

For mer informasjon om tilslutningserklæringene, se her:

For mer informasjon om bedriftene som har signert, se her:

″Gjennom ForMat-prosjektet og Matvett har næringslivet sammen med myndighetene fått satt matsvinn på agendaen. Det videre arbeidet vil kreve enda større innsats og samarbeid. Derfor er signeringen av bransjeavtalen en viktig milepæl.″

Hans Petter Brubakk, styreleder i Matvett

Samarbeid nytter

Deler av matbransjen har, gjennom ForMat-prosjektet og Matvett, jobbet systematisk med kartlegging og reduksjon av matsvinn siden 2010. Myndighetene har vært en viktig samarbeidspartner fra starten. Dette arbeidet resulterte i at matsvinnet i Norge ble redusert med 12 prosent fra 2010 til 2015, og med ytterligere 14 prosent fra 2015 til 2020, og har ført til økt bevissthet i verdikjeden og bidratt til å sette temaet på dagsorden. Matvett fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for kartlegging og tiltak i matindustrien, dagligvarehandelen og serveringsbransjen.