Bransjeavtale om matsvinn

Myndighetene og en samlet matbransje inngikk juni 2017 en historisk samarbeidsavtale om redusert matsvinn. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. 

Matsvinn er et stort samfunnsproblem som verken er bærekraftig for lønnsomheten, klima og miljø eller fordelingen av verdens ressurser. Skal vi få endelig bukt med problemet krever det en systematisk tilnærming og samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer, via foredling og distribusjon, og helt frem til forbrukene.

Om avtalen 

Bransjeavtalen om matsvinn er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner. Partene er enige om felles innsats og reduksjonsmål for matsvinn i hele verdikjeden, inkludert å legge til rette for- og bidra til at forbrukerne kaster mindre mat. Alle virksomheter inviteres til å tilslutte seg avtalen via en tilslutningserklæring, og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet og i samarbeid med andre. Første mulighet til å signere en slik erklæring, blir i forbindelse med første møte i koordineringsgruppen til høsten. Klima og miljødepartementet har koordineringsansvaret for arbeidet, og vil sørge for felles rapportering av oppnådde resultater i 2020, 2025 og 2030. 

For mer informasjon om selve avtalen, les mer her.

Bedriftene omfavner bransjavtalen

I september signerte 42 bedrifter fra matindustri, dagligvarehandel og serveringsbransje en tilslutningserklæring, der de tilsluttet seg målene i avtalen. Signeringen ble høytidelig markert i Klima- og miljødepartementet med statsråd Vidar Helgesen som vertskap. Bedriftene som signerte tilslutningserklæringen forplikter seg til å kartlegge og rapportere på matsvinn. De skal gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Myndighetene skal rekruttere offentlige virksomheter og kommuner til arbeidet med å redusere matsvinnet. Både myndigheter og matbransje skal legge til rette for at forbrukerne kaster mindre mat.

For mer informasjon om tilslutningserklæringene, se her:

- Gjennom ForMat-prosjektet og Matvett har næringslivet sammen med myndighetene fått satt matsvinn på agendaen, sier styreleder i Matvett, Petter Haas Brubakk. -Det videre arbeidet vil kreve enda større innsats og samarbeid. Derfor er signeringen av bransjeavtalen en viktig milepæl.

Samarbeid nytter 

Deler av matbransjen har, gjennom ForMat-prosjektet og Matvett, jobbet systematisk med kartlegging og reduksjon av matsvinn i mer enn seks år allerede. Myndighetene har vært en viktig samarbeidspartner fra starten. Dette arbeidet har resultert i at matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent fra 2010 til 2015, og har ført til økt bevissthet i verdikjeden og bidratt til å sette temaet på dagsorden. Matvett vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge for kartlegging og tiltak i matindustrien, dagligvarehandelen og serveringsbransjen.