Det er mulig med en fremtid uten matsvinn

Selv om det er kort tid til 2030 når matsvinnet i Norge skal være halvert, er det mye som tyder på at bedriftene jobber smartere og er mer interessert i å samarbeide på tvers om effektive løsninger og mer åpenhet. Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn er et godt rammeverk og det haster med å få med flere bedrifter i avtalen. Matvett inviterte til seminar om matsvinn på Arendalsuka for å lansere flere viktige tiltak som skal bidra til en fremtid uten matsvinn.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide åpnet seminaret og tydeliggjorde hvor viktig bransjeavtalen og samarbeidet mellom bransje og myndigheter er for å kutte matsvinn. Han understreket også hvor aktuell tematikken er nå som vi har en matvarekrise i store deler av verden.

Hvordan skal vi få flere med?

110 bedrifter fra hele verdikjeden har tilsluttet seg bransjeavtalen, og for første gang har Matvett sammen med NORSUS regnet ut effekten av matsvinnreduksjon fra de ti bedriftene som har kuttet mest i de siste årene og hvilke positive virkninger arbeidet har hatt for dem. Hensikten er å bruke resultatene til å inspirere flere bedrifter til å sette i gang, gjennom et ambassadørprogram. Filmen som viser oppnådd effekt i kilo, CO2 og kroner samt utvalgte sitater fra intervjuer med bedriftene, der de poengterer hvorfor bransjeavtalen er viktig, både for intern forståelse og engasjement og for utstrakt samarbeid og internasjonal anerkjennelse kan du se her.

Emilie Olderskog fra Mills lanserte ambassadørprogrammet og pekte på to av sine kunder i en appell fra scenen.

″Bransjeavtalen gjør at vi i Mills jobber aktivt både internt og ut mot våre kunder og underleverandører. Effekten er stor ved å kutte matsvinnet og flere bedrifter bør bli med. Hvis alle rekrutterer en bedrift, er vi dobbelt så mange i løpet av kort tid″

Emilie Olderskog, Bærekraftdirektør i Mills

10 prinsipper for å redusere matsvinn sammen

Neste post på programmet var lanseringen av 10 prinsipper for å redusere matsvinn sammen, som er utviklet av og med bedriftene gjennom BREAD, et treårig forskningsprosjekt om ansvarlig innovasjon. Daglig leder i NORSUS, Ellen Marie Forsberg sto for lanseringen og intervjuet Johanne Kjuus fra Orkla Foods Norge om arbeidet og hvor viktig disse blir i arbeidet deres fremover. Du kan lese mer om prinsippene her og hvordan din bedrift også kan tilslutte seg disse her.

Hvordan kan miljøorganisasjonene bidra?

Det er mange miljøer i Norge som arbeider godt for å både forebygge og redusere matsvinn. Vi kan for eksempel nevne Matsentralen, Too Good To Go og Throw no more. Framtiden i våre hender har også dette høyt på sin agenda og har i mange år engasjert seg både politisk, inn mot skoler og familier og på store arrangementer. Vi intervjuet Anja Bakken Riise om arbeidet som pågår og hvordan FIVH kan bidra til bedre kjennskap og flere tilsluttede bedrifter.

Forbrukerne må med

Matvett har fått et utvidet oppdrag fra myndighetene til å få med forbrukerne og med #Felleskuttet skal vi mobilisere og inspirere Norge til et felles løft der bestemor viser hvordan vi med enkle grep kan spare både penger og miljøet. Startskuddet går 29. september som er den internasjonale dagen mot matsvinn.

Opptaket fra seminaret kan du se her