Nytt forskningsprosjekt på matsvinn

Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling i matbransjen handler ofte om å kutte matsvinn. Alle er enige om at det er viktig å kaste mindre mat, men det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål med tanke på hvilke verktøy og virkemidler som er mest effektive og hvilke tiltak i virksomhetene som bør oppskaleres. BREAD er et treårig europeisk forskningsprosjekt som gjennom innovative strategier søker å finne gode løsninger samtidig som det tas hensyn til globale utfordringer som klimaendringer, ressursknapphet og matsikkerhet.

BREAD (Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies for Tackling Food Waste) er ledet av Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur på Universitetet i Oslo, i samarbeid med Østfoldforskning, Universitetet i Pisa og Matvett.

Ny innsikt gjennom ansvarlig innovasjon (RRI)

Prosjektet benytter RRI (responsible research and innovation) som tilnærmingsmetode. Hensikten er å skape innovasjon samtidig som man forutser mulige konsekvenser for miljø og samfunn ved å kartlegge samfunnets forventninger og bekymringer knyttet til nye tiltak og produkter, slik at man om nødvendig kan endre kurs i en tidlig fase.

Hensikten med prosjektet er å utforme mer effektive og ambisiøse strategier for hvordan vi skal nå halveringsmålet i bransjeavtalen i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, gjennom å utforske hvordan det jobbes med matsvinn både politisk, i matbransjen og i interaksjon med forbrukerne. Målet er å avdekke innovasjonspotensial og definere gode praksiser på tvers av bedrifter og land.

Fire arbeidspakker

BREAD skal utforske hvordan det jobbes med matsvinn på tre nivåer, gjennom ulike problemstillinger i form av arbeidspakker:

  1. Politisk nivå: Undersøke hvordan erfaringer fra ulike måter å organisere og regulere matsvinnarbeidet i Europa på kan forsterke ansvarlig innovasjon i matbransjen i Norge
  2. Matbransjen: Avdekke god praksis for ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar innenfor ulike bedrifters matsvinnarbeid og se hvordan kan disse oppskaleres
  3. Forbuker: Hvordan kan forbrukeres forståelse av samfunnsansvar i matsektoren benyttes for selskapets ansvarlige innovasjoner?

I tillegg består BREAD av en fjerde arbeidspakke med fokus på læring på tvers av de tre ulike nivåene, som sammen skal sikre erfaringsutveksling og inspirere til mindre matsvinn.