10 prinsipper for å redusere matsvinn sammen

Sammen med ledende bedrifter i matbransjen har NORSUS og Matvett i regi av forskningsprosjektet BREAD utviklet 10 prinsipper for ansvarlige og inkluderende innovasjons- og samhandlingsprosesser for å redusere matsvinn. Hensikten er at prinsippene skal motivere bedriftene til å strekke seg litt lenger for å løse de betydelige miljø- og bærekraftutfordringene samfunnet står overfor i felleskap og at de refereres til som et rammeverk for hele bransjen med felles verdier og normer som gir en viktig retning for matsvinnarbeidet mot 2030. Målet er å få med så mange bedrifter som mulig til å stille seg bak prinsippene og sammen utfordre på hvordan disse kan anvendes i egne virksomheter og på tvers av ulike bransjer.

Hele veikartet kan du se her.


Vil din virksomhet også stille seg bak prinsippene? Send en e-post til Matvett på info@matvett.no.