Serveringsbransjen fortsetter KuttMatsvinn-arbeidet mot 2030

Sentrale aktører og innkjøpskjeder går sammen med Matvett om å lede arbeidet videre med å kutte matsvinn i serveringsbransjen.

Bransjeutvalget for "KuttMatsvinnServering" ble konstituert 23. mars på Teams; øverst fra venstre Anne-Grete Haugen fra Matvett, Heidi Rustad fra SIN Innkjøpssamarbeid, Jon Eskedal fra BAMA, Hege Sørlie fra ISS, Tore Trangmyr fra ASKO, Inger Mari Voie fra Nores Innkjøpsorganisasjon, Kristian Kjærnes fra ASKO og fotograf Anne Marie Schrøder fra Matvett nederst i hjørnet. Morten Malting fra Scandic var ikke til stede på møtet.

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen i "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn". Det historiske samarbeidsprosjektet i serveringsbransjen, KuttMatsvinn2020, er avsluttet etter fire år med gode resultater, der deltakerne reduserte sitt matsvinn med 15 prosent. Prosjektet har skapt et viktig fundament for arbeidet i serveringsbransjen med tydelige definisjoner, indikatorer, system for måling og rapportering, verktøy for opplæring og kommunikasjon med gjester samt deling av beste-praksis i bransjen.

″KuttMatsvinn2020 har bevist at det nytter å samarbeide om viktige utfordringer som matsvinn er for både økonomi, klima og miljø og for samfunnet. Det kommer en tid etter pandemien og det er viktig å fortsette det gode arbeidet. Investeringer som gjøres i dag for å heve ansattes kompetanse og bevissthet rundt matsvinn, vil komme til nytte når bransjen er i full gang igjen″

Morten Karlsen fra NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Nye intensjonsavtaler inngått

Målet med intensjonsavtalen er å videreføre arbeidet etter KuttMatsvinn-prosjektet og å kunne følge opp serveringsstedene med en velutstyrt verktøykasse når serveringsbransjen er tilbake i full aktivitet. Så langt har følgende aktører signert tilslutningsavtalen; ASKO, ISS, Scandic Hotels, Nortura, BAMA, Equinor, NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Baker- og konditorbransjens landsforening, NHO Service og Handel, Knif, Nores Innkjøpsorganisasjon og SIN Innkjøpssamarbeid.

″Vi er glade for at vi har fått på plass nye avtaler med framoverlente aktører som kan bidra til at arbeidet ikke stopper opp og at vi er rustet til å bistå serveringsbransjen når den er tilbake i full drift. Innkjøpskjedene har en viktig rolle for å sette matsvinnet i større grad på agendaen ute hos sine medlemmer og bidra til bredere rekruttering.″

Anne-Grete Haugen fra Matvett

Redusert matsvinn gir trippel gevinst

Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning. Til sammen oppnådde deltakerne i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

Vi vil gjerne ha med flere virksomheter i arbeidet. Ta kontakt med oss på info@matvett.no