Kampanje i NHO-bygget ga resultater

Som ledd i KuttMatsvinn2020-prosjektet samarbeider Eurest og Matvett om et "Beste praksis kantine"-prosjekt i Næringslivets hus, og har i den forbindelse gjennomført en KUTTMatsvinn-kampanje blant alle byggets ansatte med oppsiktsvekkende resultater.

Sammen mot matsvinn! F. v: Ida Silseth, Paul Trommer og Lise Pedersen i Eurest, Ole Erik Almlid i NHO og Anne-Grete Haugen og Anne Marie Schrøder i Matvett. (Foto: NHO)

Hele huset ble aktivisert i kampanjen, både gjennom sosiale medier og i form av plakater og skilt på spisebord og i møterom. Både matsvinnet fra møte- og konferansemat og fra de ansattes tallerkener i kantinen ble målt, og det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte, for å teste effekten av kampanjen og hva spisende gjester er villige til å bidra med for at kantinen skal kaste mindre mat.

Stor matsvinnreduksjon på kort tid

Resultater fra målingene i kampanjeukene viser at matsvinnet ble redusert med 7,5 prosent fra de ansattes tallerkener og hele 47 prosent fra møte- og konferansematen ved å innføre enkle tiltak.

Hele kantinestaben med kjøkkensjef Paul Trommer i spissen, bød på mat med mening og kunnskap og inspirasjon i kampanjeperioden. Resultatene fra spørreundersøkelsen blant de ansatte viste at 71 prosent sier de spiser opp maten de forsyner seg med. 89 prosent la merke til kampanjen i kantinen og 73 prosent av respondentene mente de fikk økt bevissthet om matsvinn som følge av kampanjen.

Enkle tiltak gir stor effekt

  • På "Tøm buffeten" selges overskuddsmat fra kantinens servering billig til de ansatte etter lunsj
  • I "Restedisken", som er en kjøledisk plassert i kantinen, settes fersk overskuddsmat fra store møter og konferanser, og tilbys gratis til alle ansatte
  • På trallene med mat på de mindre møterommene legges det ved små papirposer, slik at møtedeltakerne kan ta med seg rundstykker ol. som blir til overs
″Vi jobber hver dag med å sikre at mengden mat som produseres stemmer overens med antall gjester som faktisk kommer på store møter og konferanser, i tillegg til at mengden mat som finnes i kantinen er i samsvar med antall kantinegjester.″

Ida Silseth, sitemanager for Eurest hos NHO

Alle som bestiller mat oppfordres til å ta en ekstra sjekk dagen før, for å korrigere matbestillingen ved avmeldinger. Erfaringene så langt tilsier at god og tydelig kommunikasjon på tvers i et forretningsbygg som Næringslivets hus er viktig bidrag for å forhindre at mat må kastes.

Ledelsen i NHO ønsker tiltakene velkommen

NHO har signert "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn", med målsetting om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, og adm.dir. Ole Erik Almlid ønsker kampanjen i NHO-bygget velkommen.

″Alle ansatte i NHO har et ansvar for å forvalte ressursene riktig. Dette er viktig både for omdømmet og for lønnsomheten. Ved å være tettere på bestillingsrutiner og involvere de ansatte i en slik kampanje tar vi et skritt i riktig retning. Jeg er stolt over resultatene og det gode arbeidet som gjøres i Næringslivets Hus.″

Ole Erik Almlid, adm.dir. i NHO

Målet er 20 % mindre matsvinn i september

Kampanjen skal gjentas i september for å måle effekten av vedvarende innsats i hele NHO-huset. Målet er å redusere matsvinnet totalt med minimum 20 % innen september ved å ha et helhetlig fokus og permanente tiltak og løsninger som gjør det enkelt for alle å bidra.