Har halvert matsvinnet 12 år før fristen

De siste 10 årene har Mills jobbet målrettet med å redusere matsvinnet sitt. Fra 2015 til og med 2018, halverte de matsvinnet i sin egen verdikjede. Det er 12 år før målet som er satt i "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn".

Å kontinuerlig redusere matsvinn har blitt en viktig del av kulturen til Mills. Ambisiøse mål fra ledelsen har blitt oversatt til delmål og ansvar ut i alle ledd. For å lykkes med kontinuerlig forbedring, gjennomfører de daglige målinger og årlige evalueringer for å lære. Alle blir målt på dette og både ledere og operatører belønnes når de oppnår reduksjon.

Suksessen er et resultat av målrettet arbeid innen følgende fire områder:

1. Bedre planlegging

Jo bedre prognoser, jo riktigere mengde varer produseres. De siste årene har Mills satset mye på dette området og nøkkelen har vært god kommunikasjon mellom avdelingene for prognose, logistikk, planlegging og produksjon.

2. Riktig første gangen

Alle feil i produksjon av mat vil føre til svinn. Derfor kaller Mills det interne forbedringssystemet for «Riktig første gangen». Viktige elementer her er god opplæring og tydelige rutiner i produksjonen. I dette arbeidet har de hatt god verdi av å gjennomgå alle steg i produksjonskjeden og involvere medarbeidere i forbedringen.

3. Varer i verdikjeden

Riktig kvalitet på råvarer er viktig for å unngå svinn. Det samme gjelder innsyn i kundenes verdikjede og optimal lagerstyring internt. Godt samarbeid med både leverandører og kunder reduserer matsvinn underveis i verdikjeden.

4. God mat skal bli spist

Mills har jobbet aktivt for at mer av det de produserer faktisk blir spist av mennesker, selv om holdbarheten er litt kortere eller etiketten er skjev. De har et godt samarbeid med Matsentralen, som hjelper dem med å distribuere gode produkter til ideelle organisasjoner. Mills benytter også noen alternative salgskanaler som kan ta imot overskuddsvarer.

Løsningen er samarbeid

Administrerende direktør i Mills, Knut K. Heje er stolt av at Mills har klart å halvere sitt matsvinn 12 år før fristen i bransjeavtalen, men har mål om fortsatt reduksjon. Nå mener han det er viktig at matbransjen samarbeider enda tettere for å komme i mål.

″Som matvareprodusent ønsker vi et enda tettere samarbeid med dagligvarekjedene for å løse utfordringene med matsvinn på tvers i bransjen. Skal vi nå de ambisiøse bærekraftmålene innen tidsfristen må vi utfordre oss selv og søke nye måter å samarbeide og dele kunnskap på.″

Knut K. Heje, Adm.dir. i Mills

Heje oppfordrer derfor kjedene til å dele informasjon med produsentene om hvor varene deres befinner seg i verdikjeden. Den informasjonen vil gjøre at de treffer bedre på prognoser og produksjon, som igjen vil føre til lavere matsvinn gjennom hele verdikjedene og enda ferskere varer i butikkhyllene.

Selv vil Mills utvide bruken av tilleggsmerking med "ofte god etter" på flere av sine produkter, for å få forbrukerne i større grad til å bruke sansene sine før de kaster mat pga utgått dato.