Benytter ressurspyramiden som styringsverktøy

Meny skal halvere matsvinnet sitt innen 2025 målt mot 2015. Dette skal de oppnå ved å gjennomføre tiltak i alle ledd av virksomheten - fra innkjøp til kunden forlater butikken.

Ressurspyramiden i praksis

NorgesGruppen har tilsluttet seg "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn" og jobber aktivt med å forebygge og redusere matsvinn i alle sine selskaper, inkludert tiltak som skal legge til rette for at forbrukerne skal kaste mindre mat. Hos Meny benytter de ressurspyramiden til Matvett som styringsverktøy for å jobbe mest med forebyggende tiltak samtidig som de utnytter overskuddsmaten. I tillegg har de et mål om at 100 prosent av matavfallet skal gå til dyrefôr eller biogass innen samme tidsfrist, ved utløpet av 2025.

Gode rutiner og holdninger viktig

Forebygging av matsvinn starter med riktige innkjøp og god rullering av varer i butikk. Innføring av gode daglige rutiner er viktig og at de ansatte har nok kunnskap om vareflytsystemet som benyttes, og at de som jobber lokalt er med å styre vareutvalget. Det handler mye om å få til en kultur i hele virksomheten, der de ansatte forstår og anerkjenner målene som er satt for svinnreduksjon og benytter verktøyene de har til rådighet.

″Det er viktig å ha gode rutiner og holdninger hos de ansatte, god tallforståelse og vite at systemene våre fungerer.″

Unni Skjønhaug, Leder driftsstøtte i Meny

Meny er opptatt av å skape gode holdninger hos de ansatte for å sikre at hele virksomheten trekker i samme retning. Dette handler om å:

 • Fortelle de ansatte at mat helst ikke skal kastes
 • Snakke om hva som svinnes daglig/ukentlig
 • Ha fokus på hva som kan gjøres annerledes for å unngå at det skjer igjen
 • Fortelle hvorfor det er viktig med gode rutiner for datosjekk
 • Forsøke å bruke potensielle svinnvarer til produksjon
 • Bruke varer med dårligst dato på pålegg og gårsdagens brød på spiserom
 • Gi mat til veldedighet for å bidra, og for å sikre at maten blir spist av mennesker

Systematisk nedprising på varer med kort gjenværende holdbarhet har vært det viktigste tiltaket for å redusere matsvinn fra butikk på ferske varer som fisk, kjøtt og pålegg. For å kaste mindre ferske bakervarer og frukt og grønt testes det ut en rekke tiltak for å få kundene til å kjøpe single bananer, gårsdagens brød, smoothie av moden frukt og forundringsposer fra Too Good To Go, for å nevne noen.

Tiltak i butikk

 • Nedprising av varer med kort holdbarhet
 • Gårsdagens brød til redusert pris i egne hyller
 • Omplassert frukt og grønt i egne hyller
 • Småvarer til redusert pris på slutten av dagen
 • Too good to go-poser
 • Avtaler med ideelle organisasjoner om donasjon