Dato i strekkoden ga 18 % matsvinnreduksjon

Ferske resultater fra et pilotprosjekt hos Meny viser at innføring av dato i strekkoden ga en samlet matsvinnreduksjon på 18 prosent i økonomisk verdi for 14 utvalgte produkter. Nå lover dagligvarekjeden å innføre løsningen på flere produkter.

Hamburgere fra Meny var et av produktene i piloten

Matsvinn fra dagligvarehandelen har blitt redusert med 20 prosent siden 2015 og har en totalverdi på 2,46 milliarder kroner. De største varegruppene målt i vekt er fortsatt ferske bakervarer og frukt & grønt, mens ferske kjøtt- og fiskeprodukter og fersk ferdigmat også er en utfordring om man hensyntar klimafotavtrykket disse produktene setter. Siste tilgjengelige tall fra kartleggingsrapporten til NORSUS for 2019 viser at matsvinnet er redusert for alle varegrupper, men fortsatt er andelen matsvinn i økonomisk verdi for ferskt kjøtt og ferdigmat på ca. 3 prosent og er høyere enn gjennomsnittet på 2 prosent for de kartlagte varegruppene. Innføring av systematisk nedprising på varer med kort holdbarhet har vært det viktigste tiltaket for positive resultater fra dagligvarehandelen de siste årene.

Gode resultater

Høsten 2019 innførte Meny i samarbeid med Norfersk, strekkoder med holdbarhetsdato for noen utvalgte ferske kjøttprodukter blant deres egne merkevarer. Den nye strekkoden inneholder både GTIN (varenummer), dato, vekt og partinummer og alle skannere i butikkene har blitt omprogrammert for å kunne lese den nye koden. Løsningen er utarbeidet i samarbeid med KIWI, Spar og Joker i NorgesGruppen.

″Det er veldig gledelig å se positive matsvinnresultater for produktene fra testen og for kjøpmennene som både sparer tid og penger. Meny vil innføre databar på flere produkter som et viktig tiltak på vei mot halveringsmålet for matsvinn som vi har satt oss frem til 2025.″

Unni Skjønhaug, Leder driftstøtte Meny

Til sammen var 14 produkter inkludert i testen og matsvinnreduksjonen for disse produktene sammenlignet med samme periode fra 2019 til 2020 er på 18 prosent målt i kroner.

PRODUKTENE SOM VAR MED I TESTEN

 • Baconburger Meny 2x150 G
 • Hamburger Meny 2X150 G
 • Hamburger Angus 2X150 G
 • Karbonadedeig Meny 400 G
 • Karbonadedeig Folkets 400 G
 • Karbonadedeig Angus 300 G
 • Karbonadedeig Meny 600 G
 • Kjøttdeig Angus 400 G
 • Kjøttdeig Storfe Meny 400 G
 • Kjøttdeig Storfe Folkets 400 G
 • Kjøttdeig av svin Jacobs 400 G
 • Kjøttdeig av svin Meny 400 G
 • Svin flatbiff strimlet Jacobs 250 G
 • Svinestrimler Meny 500 G

Fremtidige strekkoder som bransjestandard

GS1 Norway og Matvett har etablert et prosjekt hvor flere av produsentene og dagligvarekjedene deltar. Målet er å utarbeide en felles standard for merking av produkter ved å samkjøre digitaliseringsprosessen som kreves for nye strekkoder med mer informasjon. Så langt er bransjeaktørene enige om hva slags informasjon som skal inngå i den fremtidige strekkoden og nå gjenstår det å velge standard for digital kode, enten GS1 Databar, GS1 QR eller GS1 Datamatrix.

″Disse positive testresultatene fra Meny gir oss inspirasjon til å lykkes med en felles bransjestandard for norsk dagligvarehandel. Dette vil gjøre Norge til det første landet med felles tilnærming og felles bransjestandard for strekkoder med mer informasjon.″

Terje Menkerud, Seniorrådgiver datafangst hos GS1 Norway

Matvett er godt fornøyd med resultatene fra pilotprosjektet til Meny og samarbeidet med GS1 om å finne en felles standard for digitale og dynamiske strekkoder. Det er denne type innovasjon som må til for å oppnå varig reduksjon i matsvinn på veien mot å halvere matsvinnet i Norge.