Tiltaksbank

Hvis vi skal klare å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, er det helt nødvendig å iverksette systematiske og effektive tiltak i hele verdikjeden. Her har vi samlet mange gode eksempler på tiltak som både er fra arbeidet vårt med matsvinn siden 2010 og fra arbeidet som pågår i EUs plattform mot matsvinn der Matvett er medlem. Vi håper du blir inspirert og finner tiltak som passer for deg og din virksomhet. Meld gjerne fra til oss hvis det er noe du savner.

 
1 2