Matsvinn fra konferansemat

Det svinnes ofte store mengder mat på konferanser og ved møter. Det kan være knyttet usikkerhet til hvor mange som møter opp, har deltagerne spist på forhånd, er porsjonene for store eller bestiller arrangør for mye fordi den er redd for å gå tom.

Tips til tiltak

I Næringslivets hus ble det bestemt å gjøre noe med matsvinn fra møter og konferanser.

Det ble satt fokus på økt dialog mellom konferanseavdelingen som har ansvar for mattilbudet og de ansatte i Næringslivets hus som ofte har ansvar for bestilling av mat. Trimming av menyen og et enklere menyoppsett ble innført. For å redde eventuelt overskuddsmat fra konferanser, ble alle fat med mat pakket inn i plast. Dersom ingen av deltagerne forsynte seg med maten, kunne den enklere bli benyttet om igjen uten å bryte krav til matsikkerhet.

Ble det et overskudd fra møter eller konferanser, ble dette plassert i en kjøledisk plassert i kantinen, kalt "Restedisken", tilgjengelig gratis til alle ansatte.

Tiltakene førte til at matsvinnet ble halvert på ett halvt år.