Samarbeid er nøkkelen

Samarbeid i verdikjeden kan være en av nøklene til å halvere matsvinnet, både mellom konkurrerende virksomheter og med kunder og leverandører. Noen av årsakene til matsvinn kan relateres både bakover i verdikjeden til leverandører og grossister og fremover til gjesten.

Tips til tiltak

Tips til samarbeidsområder:

  • Innkjøpsrutiner
  • Produktutvikling
  • Effektivisering av logistikk
  • Størrelse på emballasjen
  • Emballasjeteknologi som forlenger holdbarheten
  • Veiledning om oppbevaring, tilberedning, gjenbruk og alternativ bruk av råvarer
  • Menyplanlegging

Mer optimale innkjøpsrutiner, bedre kunnskap om holdbarhetsmerking og kreativ utnyttelse av råvarene er effektive tiltak som leverandørene kan bidra med. Fra KuttMatsvinn2020-prosjektet finnes det gode eksempler på leverandører som har hjulpet serveringsstedene med økt kunnskap om for eksempel hvordan de best bruker råvarer alternativt, hvordan man setter opp en klimavennlig meny med minimalt matsvinn osv.

Ifølge serveringsstedene selv er opplæring av ansatte ett av de viktigste tiltakene for å redusere matsvinnet fremover. Involver gjerne leverandører, innkjøpsleder eller grossister for å gi de ansatte faglig påfyll. Serveringsbransjen har mange ufaglærte og sesongarbeidere, og kompetanseheving om lagring og gjenbruk kan sikre økt kunnskap og trygghet hos de ansatte om riktig oppbevaring og smarte triks for å bli flinke med rester som er helt fine å bruke på nytt. Dette kan bidra til å minimere matsvinnet på serveringsstedet.

Involver leverandørene ved å gi dem innblikk i matsvinndataene og se hvordan dere sammen kan løse noe av matsvinnet. Tilbakemeldinger fra serveringsstedene viser at størrelse på pakninger og gjenværende holdbarhet på varen kan være en utfordring som forårsaker matsvinn hvor samarbeid er nødvendig.