Kom i gang med arbeidet

Selv om det ikke bare er én vei til suksess for å kutte matsvinn, har vi gjennom KuttMatsvinn2020-prosjektet identifisert noen punkter som går igjen hos de som har oppnådd best resultater. Det er viktig å forankre arbeidet godt i ledelsen og involvere de ansatte i både målsettinger og gjennomføring av målinger og tiltak.

Tips til tiltak

  • Matsvinnarbeidet er forankret i ledelsen og definert som et tydelig fokusområde
  • Ledelsen har satt tydelige målsettinger for arbeidet og hvordan de skal følges opp
  • Dedikerte nøkkelressurser blir avsatt sentralt til å koordinere og følge opp arbeidet
  • Involvering og eierskap hos de ansatte, ikke bare på ledelsesnivå
  • Nøkkelressurs/leder er tydelig i kommunikasjon, tilbakemeldinger og oppfølging av arbeidet
  • Fokus på å etablere rutiner og forankre dette med alle involverte
  • Deling av erfaringer, utfordringer og resultater internt og med prosjektet

Stikkord som kompetanseheving, engasjement og tydelig kommunikasjon om hva som kreves av de ansatte er helt avgjørende for god gjennomføring. Matvett har laget en veileder for hva som blir viktig fremover og som kan benyttes til oppstart, gjenoppfriskning av arbeidet. I tillegg finner du ulike veiledere og lenke til et e-læringskurs på KuttMatsvinn Servering

Veileder for bedrifter i serveringsbransjen

  1. Veileder til arbeid med matsvinn i servering 2021