Anbefalte tiltak fra EU

EU har en egen matsvinnplattformen for medlemslandene og utvalgte fagmiljøer, og som ledd i arbeidet har over 70 organisasjoner og eksperter kommet frem til et sett med anbefalte tiltak for serveringsbransjen som vil ha effekt både for lønnsomhet og på klima- og miljø for den enkelte virksomhet og for bransjen samlet.

Tips til tiltak

Felles løsninger for innsamling/salg av små mengder mat:

 • Frem utviklingen av teknologiske løsninger for innsamling av overskuddsmat som Too Good To Go.
 • Oppfordre til tiltak for å redistribuere overskuddsmat som Matsentralene i Norge.


Gjestenes adferd og holdninger:

 • Kommuniser med gjestene om porsjonsstørrelser, menyvalg etc. på ulike kontaktflater
 • Bruk nudging til å hjelpe gjestene til riktige valg av retter, størrelser på porsjon etc.
 • Be gjesten betale for maten via vekt, vurder gebyrer for tallerkenrester for spesielt "Spis så mye du vil buffeter"
 • Åpne for at gjesten kan bestille mindre porsjon eller at porsjonen deles mellom to gjester
 • Kommunikasjonskampanjer for å synliggjøre serveringsstedets matsvinnarbeid og involvering av gjest
 • Tilby gjesten uoppfordret «goodiebag» for å ta med rester hjem
 • Gjennomgå praksis for matutbud gjennom åpningstiden og reduser utbudet ved stengetid eller perioder med lav etterspørsel
 • Støtt små bedrifter i gjennomføringen av tiltak og målinger:
 • Lag verktøykasse med brukervennlige målemetoder, skreddersydd i henhold til bedriftsprofil og type operasjoner
 • Støtte småskala målekampanjer basert på hvilke data som kan ekstrapoleres

Alle de anbefalte tiltakene fra EU har til felles at de vil bidra til å nå flere av FNs bærekraftmål mot 2030. Hovedfokus for tiltakene er å forebygge at matsvinn oppstår i hvert ledd av verdikjeden i tillegg til å finne best mulig utnyttelse av matsvinnet når det først har oppstått i tråd med avfallshierarkiet eller også Matvetts ressurspyramide. Tiltakene som beskrives adresserer både myndigheter og virksomheter og de som krever samarbeid på tvers.

Eksempler på anbefalte tiltak som berører serveringsbransjen er:

 1. Felles løsninger for innsamling/salg av små mengder mat, som Too Good To Go og donasjon
 2. Gjestenes adferd og holdninger
 3. Støtt små bedrifter i gjennomføringen av tiltak og måling av matsvinn

Tiltakene er integrert i EUs langsiktige "Farm to fork"–strategi, som ledd i å nå målene om sirkulær økonomi og bærekraftige matsystemer. Det er spesielt innføring av rapportering fra medlemsland på matsvinn og bindende reduksjonsmål som trekkes frem i strategien. I tillegg er revidering og videreutvikling av regelverket på holdbarhetsmerking og riktigere bruk og bedre forståelse av "siste forbruksdag" i verdikjeden for mat og hos forbruker viktige elementer.

Finn mer informasjon i rapporten fra EU her