Systematisk nedprising

Det mest effektive tiltaket i dagligvarebutikkene er å innføre systematisk nedprising av varer med kort gjenværende holdbarhet, særlig på ferske varer som fisk, kjøtt og pålegg, som både har høyt klimafotavtrykk og høye varekostnader.

Tips til tiltak

Utgått på dato er en av hovedårsakene til matsvinn i hele verdikjeden, og det er vanskelig for en kjøpmann å forutsi akkurat hvor mange som kommer for å handle og hva de trenger til en hver tid. Det er mange faktorer som virker inn på salget som sesong, ukedag, tid på døgnet, været, nyhetsbildet osv. Gode prognoseverktøy er viktigst og det jobbes aktivt i alle dagligvarekjeder for å få enda bedre forutsigbarhet, men det vil alltid være varer som man ikke får solgt innenfor et gitt tidsrom.

Mange matvarer har relativt kort holdbarhet og hvis de ansatte i butikken har god oversikt over varelageret og rutinemessig nedpriser mat som nærmer seg utløpsdato, er det mye matsvinn å spare. Dette er også bedre økonomi enn å måtte gi bort eller kaste varen. Kundene setter også pris på å gjøre en god deal, både for egen del og for å bidra til at butikken må kaste mindre mat.

Matvaren kan enten prises ned der den ligger til vanlig eller plasseres i egne soner og kjøleskap. Når det gjelder frukt og grønt og brødvarer, som ikke har utløpsdato, men der ferskhet er viktig eller noe kan bli vel modent, kan man samle varene i egne områder og kommunisere at dette er noe som kan brukes til smoothie, syltetøy osv. Brødene kan for eksempel selges til halv pris neste dag eller få plass i en forundringspose fra Too Good To Go sammen med andre nedprisede varer.