Hev kompetansen av ansatte

Skal man oppnå matsvinnreduksjon i virksomheten må man ha medarbeiderne med på laget. De er den viktigste ressursen for å oppnå gode resultater. Erfaringer viser at opplæring skaper mer bevisste og engasjerte ansatte. Bedre rutiner på arbeidsplassen er et viktig resultat av vellykket opplæring, noe som de ansatte også tar med seg hjem på kjøkkenet.

Tips til tiltak

Temaer for opplæring:

  • Hvorfor det er viktig å definere en klar målsetning med arbeidet, slik alle ansatte vet hva de skal jobbe mot
  • Hvordan komme i gang med målinger og hvordan bør man lese og lære av tallene? (se eget tiltak for målinger)
  • Hvor er potensialet for matsvinnreduksjon størst og hva er de viktigste årsakene hos oss?
  • Hvordan gjenbruke mat som er til overs og som kanskje ikke ser like bra ut lenger?
  • Kjennskap til hvilke kanaler som finnes for alternativt salg og donasjon
  • Hvordan involvere gjestene i arbeidet og vise at ditt serveringsted tar ansvar?

Det er viktig å skape felles forståelse i virksomheten om hvorfor man skal jobbe med å kutte matsvinn og hvordan det både bidrar i et økonomisk perspektiv og for klima og miljø. En bevisst satsning på matsvinnreduksjon gir et konkurransefortrinn som blir viktigere fremover.

For å oppnå en slik felles forankring er det nødvendig å investere i økt kompetanse hos de ansatte. Investeringer som gjøres i dag for å heve ansattes kompetanse og bevissthet rundt matsvinn, vil komme til nytte når bransjen er i full gang igjen etter pandemien.

Matvett har utviklet et enkelt e-læringskurs som er ment som en introduksjon til arbeidet, til økt bevissthet og inspirasjon om hvordan man kan komme i gang med jobben med matsvinn i virksomheten . I tillegg er det viktig at kjøkkensjef og/eller matsvinnansvarlig setter tydelige mål og rutiner for arbeidet, og at dette blir fulgt opp jevnlig.