Hotell i særklasse på å kutte matsvinn

Hotel Continental i Oslo har klart å redusere matsvinnet sitt med 31 prosent etter ett snaut års arbeid med KuttMatsvinn2020. Kjøkkensjefen mener nøkkelen er å få de ansatte engasjert i arbeidet med en gang.

Nominerte kandidater til prisen for "Beste tiltak 2018" på KuttMatsvinn-forum. Fra venstre; Prosjektleder Erik Vold fra Matvett, Øyvind Sitter fra ISS Telenor Fornebu, Stig Drageide fra Hotel Continental, Dag Finn Johansen fra Scandic Hotels og jurymedlem Morten Karlsen fra NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Hotel Continental er et selvstendig og særegent hotell i Oslo sentrum med mange ulike spisesteder. Theatercafeen er en institusjon i seg selv med julebordsesongen som et høydepunkt og Restaurant Eik en gourmetrestaurant for byens befolkning. Det er mye forskjellig mat som blir servert i løpet av en uke, og dette kan by på utfordringer.

Hotel Continental har vært med i prosjektet i snart ett år og alle sju spisestedene er engasjert i arbeidet. Kjøkkensjefen for hele hotellet, Stig Drageide, har opprettet en egen ressursgruppe som møtes jevnlig.

″Det har vært mye fokus på å heve kompetansen hos de ansatte og det henger informasjonsmateriell på personalrommet. Dessuten veier vi matsvinnet hver dag på alle spisestedene, både fra kjøkken og gjestens tallerken.″

Stig Drageide, Kjøkkensjef Hotel Continental

Han mener dette er den eneste måten å få oversikt over hva og hvor mye mat som kastes og hva som bør gjøres videre. Hotellets spisesteder har allerede innført mange tiltak som har gitt gode resultater.

Gjennomførte tiltak

  • Daglige målinger av matsvinnet fordelt på ulike stasjoner
  • Bevisstgjøring av ansatte - faste møter og materiell på personalrom
  • Gjestene blir spurt om de vil ha brød før maten
  • Fokus på mengder som serveres
  • Gjestene blir spurt om de ønsker poteter til måltidet
  • KuttMatsvinn-logo på alle menyer
  • Ekstra tekst og forklaring om prosjektet på frokostmenyen til alle gjester
  • Mindre skåler til blant annet salat og annet tilbehør