Reduserte matsvinnet med 15 prosent

Det historiske samarbeidsprosjektet i serveringsbransjen, KuttMatsvinn2020, avsluttes etter fire år. Til sammen har deltakerne som representerer over 2500 serveringssteder oppnådd en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

Prosjektgruppen som sto bak lanseringen av KuttMatsvinn2020, på Kunde- og leverandørdagen til NorgesGruppen og ASKO Servering i Tønsberg januar 2017. Fra venstre: Jarle Birkeli fra Unilever, Anne Marie Schrøder fra Matvett, Per Christensen fra SiO Mat og Drikke, Morten Malting fra Scandic, Øyvind Motrøen fra NorgesGruppen, Stig Jørgensen fra ASKO Servering, Anne-Grete Haugen fra Matvett, Cathrine Dehli fra Nordic Choice, Signe Bunkholt Sæter fra NorgesGruppen og Snorre Jordheim Myhre fra NorgesGruppen

I januar for fire år siden lanserte NorgesGruppen, Matvett og andre samarbeidspartnere KuttMatsvinn2020-prosjektet, der sentrale aktører i serveringsbransjen gikk sammen om å kutte matsvinnet. Med hotellkjedene Nordic Choice Hotels og Scandic Hotels, SiO Mat og Drikke og leverandørene ASKO Servering, Unilever og BAMA Storkjøkken i spissen, har over 200 virksomheter som til sammen utgjør 2500 serveringssteder tilsluttet seg dette samarbeidsprosjektet, som har oppnådd mange spennende resultater og ringvirkninger langt utover de målsettingene som ble satt. Målet for prosjektet var å få med minimum halvparten av matomsetningen i serveringsbransjen til å redusere matsvinnet med 20 prosent.

″Det er gledelig å se at så mange spisesteder har deltatt og at resultatene er såpass gode, selv om vi ikke kom helt i mål med rekrutteringen og total matsvinnreduksjon. Dette er nybrottsarbeid og vi er stolt over å ha bidratt til at norsk serveringsbransje er på god vei til å nå FNs bærekraftmål om å halvere matsvinn på verdensbasis″

Stig Jørgensen, Markedsdirektør i ASKO Servering og leder av styringsgruppen

Tallenes tale

Resultatene fra kartleggingen i KuttMatsvinn2020, som er gjennomført av NORSUS (tidligere Østfoldforskning), viser at det estimerte matsvinnet i serveringsbransjen totalt i 2019 var på 27 700 tonn og inkluderer hotell, kantine, restaurant, KBS, sykehjem, barnehage og SFO. Matsvinnet utgjør en verdi på 1,6 milliarder kroner og et klimagassutslipp på 96 520 tonn CO2. Matsvinnreduksjonen som deltagerne til sammen har oppnådd i løpet av prosjektet er på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

Prosjektet har lykkes med å få med 36 prosent av serveringsbransjen målt i omsetning og i tillegg til sektorene i beregningen over, deltok også en rekke offentlige virksomheter og kommuner, fartøy med servering, offshorevirksomhet med drift av egne kantiner og fornøyelsesparker.

″KuttMatsvinn2020 har lykkes godt med å treffe bredt og representasjonen av aktører fra så mange ulike sektorer har vært en suksessfaktor og bidratt til at matsvinnarbeidet har fått solid fotfeste på tvers av en stor bransje, sier prosjektleder i KuttMatsvinn2020″

Erik Vold, prosjektleder Matvett

Resultater og ringvirkninger

KuttMatsvinn2020 har fungert som pådriver til at aktørene i serveringsbransjen i Norge skal jobbe etter konkrete reduksjonsmål og være i forkant av eventuelle avgifter eller reguleringer fra myndighetene. Før KuttMatsvinn2020 fantes det ingen bransjestatistikk over omfanget av matsvinnet i serveringsbransjen og betydningen av å redusere dette. Nå har vi god oversikt over omfang og årsaker.

Prosjektet har bidratt til at stadig flere virksomheter har fått økt innsikt og bevisstgjøring av de ansatte. Erfaringsutveksling mellom konkurrenter og på tvers av serveringsbransjen har vært viktig for å synliggjøre at bransjen står ovenfor en felles samfunnsutfordring som må løses i samarbeid. Samtidig har prosjektet fått bred oppslutning og positiv oppmerksomhet blant aktører innen matindustri, grossistledd og innkjøpsgrupperinger, som også har deltatt i prosjektet. Det lover godt for fremtidig arbeid mot å nå målet om halvering av matsvinnet innen 2030, i tråd med "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn".

Deltakerne i KuttMatsvinn2020