Stadig flere leverer tall

Store deler av serveringsbransjen er nå med i KuttMatsvinn2020. Totalt representerer deltakende virksomheter over 2000 serveringssteder, samt flere leverandører, grossister og innkjøpsgrupperinger. Flere deltakere betyr også økt datakvalitet. Det viste de ferske tallene som ble lagt frem på det sjette faglige forumet i prosjektet.

Døgnvill vant pris for beste tiltak på faglig forum. Her er de tre nominerte og jurymedlem, fra venstre; Joakim Olandersson fra Radisson Hotel Group, Steffen Greff fra SiO Mat og Drikke, Tarje Håkstad fra Døgnvill og Stig Jørgensen fra Asko Servering

Tallene viser at det i første halvår 2019 ble kastet ca. 12 000 tonn spiselig mat fra hoteller, kantiner, restauranter og servicehandel. Det er ikke mulig å måle utviklingen for det totale matsvinnet i tonn i 2019 sammenlignet med 2018, da datagrunnlaget ikke er sammenlignbart. Derimot ser vi at matsvinn i gram per gjest for hotell og kantiner har blitt redusert med hhv. 8 og 27 prosent sammenlignet med 2017.

Den gode utviklingen skyldes at hele 63 prosent av kantinene og 42 prosent av hotellene allerede har oppnådd målsetningen om minimum 20 prosent reduksjon i matsvinnet. Det viser at det gir resultater å engasjere de ansatte, innføre systematisk måling og iverksette forebyggende tiltak.

Døgnvill Burger vinner av "Beste tiltak" 2019

Sammen med hotellkjeden Radisson Hotel Group og SiO Mat & Drikke, var Døgnvill Burger nominert som kandidat til "Beste tiltak 2019". Juryen mente vinneren skilte seg ut ved at de har vært flinke til å involvere de ansatte, noe som har resultert i økt eierskap og engasjement. Videre har de igangsatt systematisk måling av matsvinnet, analysert utfordringsområder, og med bakgrunn i dette gjennomført enkle og effektive tiltak som å tilpasse til mer riktige porsjonsstørrelser, benytte samme type råvarer i flere retter samt utnytte råvarer ved å f.eks. bruke deler av tomatene til å lage pebre (chilensk tomatsalsa).

"Beste praksis-kantine"

I september i fjor etablerte Eurest, NHO og Matvett initiativet "Beste praksis-kantine". Målet var å finne en modell som har en helhetlig og systematisk tilnærming til å redusere matsvinnet i kantinevirksomheter og i samarbeid med møtesenter og gårdeier. Det ble satt en konkret målsetning om å redusere matsvinn fra møtemat/konferanser og fra tallerken i kantinen med 20 %.

Prosjektet har vist at samarbeid og kunnskapsdeling mellom kantineoperatør og oppdragsgiver skaper unike resultater. Eurest-kantinen i Næringslivets hus har lykkes i å involvere de ansatte i arbeidet og har fått til et godt samarbeid med oppdragsgiveren, NHO, for å avdekke utfordringer og finne løsninger. Sammen har de bl.a. oppnådd å halvere matsvinnet fra møtemat og konferanser. Kantinen vant også prisen for "Beste samarbeid" på forumet. Les mer om dette prosjektet her.

Nye verktøy lansert

Mye mat blir kastet som følge av at ansatte på kjøkkenet ikke har tilstrekkelig kunnskap i å vurdere om maten er trygg for gjenbruk eller kan inngå som ingrediens i andre retter, redistribueres via alternative salgskanaler eller doneres til veldedige formål. Nofima er faglig ansvarlig for "Veilederen for trygg gjenbruk av mat", som ble presentert på forumet. Veilederen finnes også i en forenklet guide. Begge versjoner er tilgjengelig her.

Veien videre

Styringsgruppen i KuttMatsvinn2020 har besluttet å videreføre prosjektet ut 2020, med bakgrunn i at deltakende virksomheter ser et behov for en koordinerende innsats i bransjen. Over 60 prosent av samarbeidsavtalene er blitt forlenget via signerte tilleggsavtaler. Dersom din bedrift enda ikke har signert denne avtalen, ta kontakt med Matvett.

Hovedtemaene for 2020 blir å løfte arbeidet ytterligere. Eksempler på tiltak som blir viktige å jobbe med videre er: Analyse av egne svinndata for å finne utfordringene, teste ut mer fleksible menyer hvor man tilbyr et alternativ dersom man går tom, redusert utvalg på buffet samt fokus på alternative salgskanaler.