Samarbeid = gode resultater

Som ledd i KuttMatsvinn2020-prosjektet har Eurest, NHO og Matvett samarbeidet om et "Beste praksis kantine"-prosjekt i Næringslivets hus. Målet var å redusere matsvinnet fra kantine, møte- og konferansemat med 20 prosent i 2019 ved å involvere alle ansatte.

Stolte prisvinnere. Øverst fra venstre Elin Johansen Bækken, Paul Florian Trommer, Selam Ghide Ermbaye, Henry Allner, Sissel Monsen Herseth, Malin Brattås, Lise Pedersen, Bayasgalan Tserenjav, Min Qin She. Første rad til venstre: Lise Kreile, Ida Silseth, Sanjot Sing, Ghazala Janjua og Elvira Sacirovic

Initiativet til pilotprosjektet "Beste praksis-kantine" ble tatt i 2018, og hensikten var å finne en modell som har en helhetlig og systematisk tilnærming til å redusere matsvinnet i kantinevirksomheter i samarbeid med møtesenter og gårdeier og som kan deles med resten av bransjen. Eurest drifter kantinen og møtesenteret i Næringslivets hus og er også deltaker i KuttMatsvinn2020 og partner i forskningsdelen av prosjektet. Det ble satt en målsetning om å redusere matsvinn fra møtemat/konferanser og fra tallerkensvinn i kantinen med 20 prosent på et år fra september 2018.

Analyser ga verdifull innsikt

For å få mer innsikt i sammensetning og årsaker til matsvinnet fra møtemat ble det gjennomført plukkanalyser i tillegg til intervjuer med nøkkelpersoner fra Eurest-teamet (kjøkken, konferanse, site manager) og med leder av arrangement og bookingnettverket i NHO. Det ble gjennomført mange ulike tiltak som følge av innsikten kartleggingen ga.

Matsvinn fra møtemat sto for over 50 prosent av det totale matsvinnet eller 59 gram per konferansegjest. Tallerkensvinnet sto for 21 prosent og ble målt til 25 gram pr gjest, noe som tilsvarer snittet i bransjen. Øvrig matsvinn var fra overproduksjon. De varegruppene som ble kastet mest var mat fra konferanse-buffeten, oppskåret frukt, bagetter, påsmurt og brød.

Viktigste årsaker til matsvinn fra møtemat (kartlagt gjennom intervjuer) var:

 • For mange varelinjer på menyen
 • Ingen minimumsbestillinger
 • Lite veiledning om beregninger per type gjest
 • Ingen informasjon om størrelse på rettene
 • For store porsjoner (spesielt for kaker)
 • Ingen rutiner for kansellering av deltakelse
 • Plasten ble fjernet fra serveringsfatene da maten ble satt frem
″For første gang har Matvett gjennomført et prosjekt der vi samarbeider både med kantineleverandør, møte- og konferansesenter og gårdeier for å kartlegge og forebygge matsvinn i et helt forretningsbygg. Dette gjør at vi kan ha en mer helhetlig tilnærming til de ulike utfordringene knyttet til å bestille og tilberede riktig mengde mat og få til tydelig og ensartet kommunikasjon på tvers″

Anne-Grete Haugen i Matvett

Gjennomførte tiltak

I samarbeid med Matvett ble det arrangert to matsvinnuker (januar, oktober) med utdeling av smoothie til alle ansatte, servering av overskuddsmat i kantinen og kommunikasjonen mot ansatte og gjester. Hele Eurest-teamet ble involvert i å komme opp med forslag til matsvinntiltak. Dette skapte engasjement og eierskap blant de ansatte.

De viktigste tiltakene var:

 • System og rutiner for måling av matsvinn fra møtemat, tallerken og overproduksjon (eSmiley)
 • Kursing av ansatte
 • Mer oversiktlig møtematmeny og bedre veiledning ved bestilling
 • Restekjøledisk i kantinen, med gratis overskuddsmat fra møte- og konferansematen
 • Overskuddsfrukt fra avdelingene blir til smoothie i kaffebaren
 • Too Good To Go-salg fra kaffebar, møter og kantine
 • Bevisstgjøring av ansatte og gjester via KuttMatsvinn2020-materiell
 • Involvering av ansatte til å dele sitt matreddertips på sosiale medier
 • Oppfordring til konferansegjester om at de får mat og at de skal melde fra om de kommer selv om arrangementet er gratis
 • Små poser ved serveringsfat slik at møtedeltakerne kan ta med mat som blir til overs
 • Rundstykker servert på brett med assortert pålegg, slik at noen brett kan beholde plastdekket på for bedre holdbarhet
 • Skilt på serveringsfat med oppfordring om at plastfolie ikke fjernes før maten skal spises
 • Utstilling av mat som ble kastet dagen før
 • Informasjon om hvor mye som blir kastet fra kantinegjestene ved avfallsstasjon
 • Tydelig kommunikasjon til matbestillere om å korrigere for avmeldinger dagen før arrangementer


Prosjektet har vist at samarbeid og kunnskapsdeling mellom kantineoperatør og oppdragsgiver skaper unike resultater. Eurest-kantinen i Næringslivets hus har lykkes i å involvere de ansatte i arbeidet og har fått til et godt samarbeid med oppdragsgiveren, NHO, for å avdekke utfordringer og finne løsninger. Sammen har de bl.a. oppnådd å halvere matsvinnet fra møtemat og konferanser. Kantinen vant også prisen for "Beste samarbeid" på forumet. Erfaringene fra pilotprosjektet i NHO skal deles med resten av bransjen i form av en modell for "Beste praksis"-kantine, for å inspirere andre møte- og konferanseaktører til å gjennomføre liknende tiltak.

Oppnådde resultater

Matsvinnet fra møtemat er redusert med 54 prosent i gram per gjest fra september 2018 til september 2019. Dette tilsvarer 123 kilo mindre matsvinn i september 2019. Tallerkensvinnet er redusert med 25 prosent i samme periode. Spørreundersøkelse blant kantinegjestene viste at 90 prosent økte bevisstheten om matsvinn og 74 prosent spiste opp maten de forsynte seg med. Les mer om "Beste praksis"-kantine-modellen her

″NHO er en viktig kunde for oss, og gjennom KuttMatsvinn2020 har vi bevist at vi sammen kan skape gode resultater, særlig ved å redusere matsvinnet fra møtemat. Vi ser behov for å finne løsninger som gjør at det kastes mindre mat fra kantinen. Her må vi samarbeidet tett med NHO og få de ansatte som spiser i kantinen på lag, og denne kampanjen er et ledd i det arbeidet″

Ida Silseth, Eurest