Ny KuttMatsvinn-uke

5. juni er Verdens Miljødag og i den forbindelse tar Matvett og andre aktører som jobber med matsvinn initiativ til en ny KuttMatsvinn-uke med ulike aktiviteter. Målgruppen for aktivitetene er både forbrukere, bedrifter i mat- og serveringsbransjen og myndigheter.

Kampanjemateriell fra Matvett som viser at det er viktig å bruke sansene på best før-merket mat

Gjennom samarbeid med matbransje, myndigheter og et nettverk av engasjerte bedrifter og enkeltpersoner skal vi oppnå å halvere matsvinnet innen 2030, og da er det viktig å øremerke egne uker og dager til dette formålet for å skape godt trykk i sosiale medier og ute i virksomhetene. Hensikten med KuttMatsvinn-ukene er å mobilisere aktørene i mat- og serveringsbransjen til å synliggjøre sitt arbeid for å kaste mindre mat overfor kunder og gjester og engasjerer og inspirere forbrukere til å se at de er en del av løsningen.

Bedriftene deltar ved å vise frem alt det gode arbeidet som gjøres for å kutte matsvinn. Vi deler suksesshistorier fra våre nettsider hele uken i tillegg til det som står oppført under de respektive dagene. Her trenger vi flere eksempler fra dere som vi kan synliggjøre på; https://www.matvett.no/bransje/suksesshistorier

Program

  1. Mandag 31. mai – Oppstart av Matvetts digitale forbrukerkampanje med sesongkalender for hvordan vi kan ta bedre vare på utvalgte frukt og grønnsaker. Se her
  2. Tirsdag 1. juni – Webinar om donasjon som en viktig løsning for omfordeling av overskuddsmat med Matsentralen Norge
  3. Onsdag 2. juni – Regjeringens bærekraftkonferanse. Se; https://berekraft.regjeringen.no/baerekraftskonferansen/
  4. Fredag 4. juni – Matvett deler beste praksis-eksempler fra bedriftene og fortsetter den digitale kampanjen for frukt og grønt
  5. Lørdag 5. juni – Matvett legger ut en egen sak om samarbeidet i Bransjeavtalen og avslutter den digitale kampanjen for frukt og grønt
  6. Lørdag 5. juni - Too Good To Go har crazy kunstkampanje med 20 ulike motiver på plakater med matsvinn-tematikk, som de skal prøve å få inn i de tusen hjem (kjøkken).

Ta kontakt om dere har spørsmål eller saker dere ønsker at vi synliggjør som ledd i kampanjen, og som viser hvordan dere jobber med å kutte matsvinn.