Ny KuttMatsvinn-uke

5. juni er Verdens Miljødag og i den forbindelse tar Matvett og andre aktører som jobber med matsvinn initiativ til en ny KuttMatsvinn-uke med ulike aktiviteter. Målgruppen for aktivitetene er både forbrukere, bedrifter i mat- og serveringsbransjen og myndigheter.

Campaign material showing the importance to use your senses on "best before" labelled food

Gjennom samarbeid med matbransje, myndigheter og et nettverk av engasjerte bedrifter og enkeltpersoner skal vi oppnå å halvere matsvinnet innen 2030, og da er det viktig å øremerke egne uker og dager til dette formålet for å skape godt trykk i sosiale medier og ute i virksomhetene. Hensikten med KuttMatsvinn-ukene er å mobilisere aktørene i mat- og serveringsbransjen til å synliggjøre sitt arbeid for å kaste mindre mat overfor kunder og gjester og engasjerer og inspirere forbrukere til å se at de er en del av løsningen.

Bedriftene deltar ved å vise frem alt det gode arbeidet som gjøres for å kutte matsvinn. Vi deler suksesshistorier fra våre nettsider hele uken i tillegg til det som står oppført under de respektive dagene. Her trenger vi flere eksempler fra dere som vi kan synliggjøre på; https://www.matvett.no/bransje/suksesshistorier

Program

  1. Mandag 31. mai – Oppstart av Matvetts digitale forbrukerkampanje med sesongkalender for hvordan vi kan ta bedre vare på utvalgte frukt og grønnsaker. Se her
  2. Tirsdag 1. juni – Webinar om donasjon som en viktig løsning for omfordeling av overskuddsmat med Matsentralen Norge
  3. Onsdag 2. juni – Regjeringens bærekraftkonferanse. Se; https://berekraft.regjeringen.no/baerekraftskonferansen/
  4. Fredag 4. juni – Matvett deler beste praksis-eksempler fra bedriftene og fortsetter den digitale kampanjen for frukt og grønt
  5. Lørdag 5. juni – Matvett legger ut en egen sak om samarbeidet i Bransjeavtalen og avslutter den digitale kampanjen for frukt og grønt
  6. Lørdag 5. juni - Too Good To Go har crazy kunstkampanje med 20 ulike motiver på plakater med matsvinn-tematikk, som de skal prøve å få inn i de tusen hjem (kjøkken).

Ta kontakt om dere har spørsmål eller saker dere ønsker at vi synliggjør som ledd i kampanjen, og som viser hvordan dere jobber med å kutte matsvinn.