Internasjonal dag mot matsvinn

På initiativ fra FAO/FN ble verdens internasjonale dag mot matsvinn markert for tredje gang 29. september. Dette er en fin anledning til å vise frem alt det gode arbeidet som gjøres i Norge for å kutte matsvinn, både av enkeltaktører og i samarbeid med myndighetene gjennom "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn".

Mange bedrifter synliggjøre gode eksempelr i sosiale medier på Den internasjonale dagen mot matsvinn

FAO/FN har tatt initiativ til den internasjonale dagen mot matsvinn for å bevisstgjøre om viktigheten av å redusere matsvinn lokalt og globalt. EUs plattform på matsvinn oppfordrer alle medlemslandene og organisasjoner til å markere dagen. Matvett benyttet anledningen til å synliggjøre bedriftene som har tilsluttet seg bransjeavtalen, ved å dele gode eksempler på bedriftenes tiltak i sosiale medier. Du kan lese mer om arbeidet med matsvinn i Norge her

Gode eksempler fra bedriftene kan du lese her