Bli med på "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn"

Bransjeavtalen er Norges viktigste felles rammeverk for å nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030. Så langt er 108 bedrifter fra hele verdikjeden tilsluttet avtalen, men vi trenger flere med for å sikre at matsvinnet i Norge halveres innen 2030. Vi har satt i gang en rekrutteringsstafett med hjelp fra gode ambassadører.

"Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn" ble inngått mellom myndighetene og en samlet matbransje i juni 2017. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Partene er enige om felles innsats og reduksjonsmål for matsvinn i hele verdikjeden, inkludert å legge til rette for- og bidra til at forbrukerne kaster mindre mat. Alle virksomheter som jobber med mat inviteres til å tilslutte seg avtalen via en tilslutningserklæring, og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet og i samarbeid med andre.

Rapportering underveis

Klima og miljødepartementet har koordineringsansvaret for arbeidet, og vil sørge for felles rapportering av oppnådde resultater i 2020, 2025 og 2030. Første delmål var å redusere matsvinnet med 15 % innen 2020 og resultatene ble sammenfattet i første hovedrapportering, med svinndata fra hele verdikjeden for mat. Matbransjens resultater (matindustri, dagligvarehandel og servering) kan du lese mer om her

Bedriftenes forpliktelser

Forpliktelsene for bedriftene som tilslutter seg ligger i å måle og rapportere på matsvinn og jobbe med tiltak i egen virksomhet og i samarbeid med andre. Det følger ingen økonomiske forpliktelser med å tilslutte seg avtalen utover det bedriften må gjennomføre selv av arbeid for å komme i gang med målinger og rapportering, men dette vil betale seg i reduserte kostnader. Forskningsinstituttet NORSUS tar kontakt med tilsluttede bedrifter på vegne av Matvett for å samle inn matsvinndata, første gang i mars 2023 for tall fra 2022.

Eksempel på tilslutningserklæringen som må fylles ut hvis man ønsker å signere finner du her. Matvett sammen med Klima- og miljødepartementet administrerer tilslutningsprosessen, så ta kontakt på info@matvett.no om din bedrift ønsker å signere eller har spørsmål.

Signeringseventer

Matvett inviterer tilsluttede bedrifter til å dele gode eksempler fra arbeidet, delta i kampanjer og på årlige arrangementer. Neste signeringsevent blir i februar på UMAMI (16.02), der alle nytilsluttede bedrifter får møte statssekretæren i Klima- og miljødepartementet for et høytidelig håndtrykk og fotografering.

Ambassadørene viser at effekten er stor

Kartleggingsresultatene fra 2020 viser at de bedriftene som er tilsluttet bransjeavtalen reduserer mer matsvinn enn de som ikke er med og mange har nådd eller er på god vei til å nå halveringsmålet allerede. Effekten av å kutte matsvinn er stor, både når det gjelder verdi i kroner, mengde mat og CO2. Matvett inviterte de ti bedriftene som har kuttet mest til å bidra inn i rekrutteringsarbeidet med budskapet; "Hvis alle rekrutterer en bedrift blir vi dobbelt så mange". Nedenfor ser dere samlet effekt som disse 10 bedriftene har oppnådd. Ikke vær overrasket om du blir kontaktet og bli med, du også!

Fakta om Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

  • Inngått i 2017 med mål om å halvere matsvinnet innen 2030
  • Partene består av fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner fra hele verdikjeden for mat
  • Bedrifter kan tilslutte seg målene og forpliktelsene i avtalen
  • Tilsluttede bedrifter rapporterer årlig matsvinndata og gjennomførte tiltak til NORSUS/Matvett
  • Husholdningene er også inkludert i målet
  • Myndighetene er ansvarlige for å sikre datainnsamling og tiltak mot forbrukerne og offentlige virksomheter
  • Matkastelov: I 2023 nedsettes et utvalg som skal evaluere bransjeavtalen og andre mulige virkemidler inkl. lov
  • Regjeringens innstilling er at bransjeavtalen fremdeles skal være det viktigste virkemiddelet