KuttMatsvinn-beviset

Matvett har for andre gang delt ut "KuttMatsvinn-beviset" til de bedriftene som ligger lengst foran med å kutte matsvinnet mot 2030. Dette beviset deles ut til de aktørene i mat- og serveringsbransjen som er tilsluttet "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn" og som rapporterer bedriftens årlige matsvinn og gjennomførte tiltak til NORSUS. Matindustribedrifter må i tillegg betale et frivillig vederlag som støtte til Matvetts arbeid og serveringsaktører må være med i samarbeidet KuttMatsvinn Servering.

Bransjeavtalen er vårt nasjonale rammeverk som skal bidra til at matsvinnet halveres innen 2030. For å sikre at tilsluttede bedrifter oppfyller kravene som ligger i avtalen og at de aktivt jobber med å kutte matsvinnet både i egen bedrift og i samarbeid med andre aktører i verdikjeden, har Matvett utviklet et bevis som deles ut årlig til kvalifiserte bedrifter. Dette kan benyttes i anbudskonkurranser og formidles til ansatte og kunder som et synlig bevis på at bedriften tar sitt ansvar. Kriteriene som ligger til grunn for beviset vises nedenfor.

Kriterier som ligger til grunn for KuttMatsvinn-beviset

 • Måler og rapporterer mengde matsvinn og gjennomførte tiltak årlig til NORSUS
 • Kartlegger og evaluerer årsaker til at det oppstår matsvinn samt definere reduksjonsmål
 • Har utnevnt en matsvinnsvarlig i bedriften
 • Sikrer god organisering og opplæring av ansatte i å måle og gjennomføre svinnreduserende tiltak
 • Identifiserer og gjennomfører egnede tiltak og planer innenfor de ulike leddene i matkjeden som sammen skal bidra til at reduksjonsmålene nås
 • Identifiserer og gjennomfører målrettede tiltak for å øke bevisstheten og bidra til redusert matsvinn hos forbrukerne
 • Stiller ressurser til rådighet til å delta på ulike bransjeprosjekter og samlinger med formål om at matsvinnet reduseres i verdikjeden
 • Har avtale med en Matsentral eller ideell organisasjon for donasjon av overskuddsmat
 • Synliggjør arbeidet med å kutte matsvinn mot ansatte og kunder/gjester
 • Bidrar til å dele Matvetts digitale kampanjer og synliggjøre egne matsvinntiltak der det er naturlig
 • Bidrar til kunnskaps- og erfaringsutveksling i bransjen
 • Gjør seg kjent med “10 prinsipper for økt samarbeid”

Kvalifiserte bevismottakere 2023

 • MATINDUSTRI
 • BAMA INDUSTRIER
 • DIPLOM-IS
 • DR.OETKER
 • HENNIG OLSEN
 • KAVLI NORGE
 • KJELDSBERG KAFFEBRENNERI AS
 • LERUM AS
 • MATBØRSEN AS
 • MILLS AS
 • MAARUD AS
 • NORFERSK AS
 • NORGESMØLLENE
 • NORSK KYLLING AS
 • NORTURA
 • ORKLA ASA
 • RINGNES AS
 • SYNNØVE FINDEN
 • TINE SA
 • SERVERING:
 • ASIA AKER BRYGGE
 • BONDEHEIMEN
 • COMPASS GROUP
 • COOR
 • DELY
 • HURTIGRUTEN
 • ISS FACILITY SERVICES
 • SCANDIC HOTELS
 • SODEXO
 • STARBUCKS
 • STRAWBERRY
 • THON HOTELS
 • TOMA FACILITY NORGE AS
 • DAGLIGVARE:
 • BUNNPRIS
 • COOP
 • NORGESGRUPPEN
 • REMA1000