Best før betyr ofte god etter

Forbrukerne står for 58 prosent av det kartlagte matsvinnet i Norge, og «utgått på dato» er en av hovedårsakene til at vi kaster mat. Supplerende merking gjelder kun for «best før»-merkede matvarer og opplyser om at denne maten ofte kan spises etter utløpsdato. Undersøkelser viser at forbrukerne synes tilleggsmerking er nyttig og at det fører til mindre matkasting i husholdningene.

Campaign material showing the importance to use your senses on "best before" labelled food

Supplerende holdbarhetsmerking

Matbransjen i Norge er enige om å benytte supplerende holdbarhetsmerking på «best før»-merkede matvarer, der det er hensiktsmessig. Dette er et viktig skritt videre i matsvinnkampen. «Best før, ofte god etter» har bredest oppslutning blant bedriftene, men også "ikke dårlig etter" finnes på endel produkter. Målet er å signalisere at mat merket «best før» ofte er spiselig etter at datoen er utløpt på en tydelig og enhetlig måte.

Riktig bruk av ordlyd

"Best før" + (dato) + "Ofte god etter"

Det er viktig at datoen inkluderes i ordlyden og plasseres mellom "Best før" og "ofte god etter" når supplerende holdbarhetsmerking benyttes.

Felles "Se, lukt, smak"-symbol

For å gi videre veiledning til forbrukerne har matbransjen også utviklet ett felles symbol med «Se, lukt, smak», for å oppfordre til bruk av sansene på mat som har gått ut på «best før»-dato. Flere aktører har brukt denne formuleringen på sine produkter en god stund allerede. Dette symbolet kan bedriftene velge å benytte direkte på emballasjen eller på egne nettsider og i sosiale medier eller kampanjer. Generell kunnskapsheving hos forbrukerne er viktig for å skape større trygghet til å stole på egne sanser og avgjørelser når det gjelder matlaging. Her er matbransjen sitt ansvar bevisst og ønsker å bidra til at det kastes mindre mat hjemme på kjøkkenet.

Optimal merking viktig tiltak

Matvett sin rolle er å bidra til at matbransjen samarbeider om ulike svinnreduserende tiltak, og har blant annet hatt fokus på optimal holdbarhetsmerking i flere år. Undersøkelser både fra Matvett og Q-meieriene viser at forbrukerne ser på tilleggsmerking som nyttig og Mattilsynet er også positiv til tiltaket så lenge det ikke virker forvirrende for forbrukerne. Supplerende holdbarhetsmerking er frivillig, og det er bedriftenes ansvar å vurdere matkvaliteten for sine produkter og om det er hensiktsmessig å ta i bruk denne merkingen.

Se hva Mattilsynet skriver om supplerende holdbarhetsmerking her

Les mer om "Se, lukt, smak"-kampanjen mot forbruker her

Designmal for Se, lukt, smak

  1. Logomanual For Se Lukt Smak