Servering av trygg mat til eldre

Basert på arbeidet som ble gjort med å utvikle en "Veileder for trygg gjenbruk av mat" i serveringsbransjen, var det behov for å lage et vedlegg for ansatte på sykehjem, med råd om servering av trygg mat til eldre, som en mer sårbar gruppe.

Rådene i «Veileder for trygg gjenbruk av mat» gjelder for en stor del også ved servering av mat til eldre. Rådene i dette vedlegget er rettet mot ansatte på pleie- og sykehjem og ansatte som lager mat til hjemmeboende eldre, og tar for seg noen spesielle forhold man skal være ekstra oppmerksom på ved servering av mat til eldre. Personer i denne gruppen har ofte dårligere helse og er mer følsomme for sykdomsfremkallende mikroorganismer. De har derfor ofte spesielle behov som fører til ekstra krav.

″På grunn av den økte følsomheten for matforgiftning, er kravene til hygiene og å unngå kryssforurensning spesielt viktige. Det samme gjelder kravene til korrekt oppvarming, varmholding og nedkjøling″

Askild Holck, Seniorforsker i Nofima

Dette vedlegget er ment å være et enkelt oppslagsverk med gode tips og råd om hvordan man kan redusere matsvinn ved servering av mat til eldre uten å gå på akkord med mattrygghet og hensynet som må tas til spesielle behov for en sårbar gruppe.

Basert på anbefalinger fra ekspertene

Rådene som gis her er en sammenfatning av anbefalingene gitt av Folkehelseinstituttet i Norge (FHI), Food and Drug Administration (FDA) USA, National Health Services(NHS), UK og Food Safety-avdelingen og University of Wisconsin (UWi), USA.

Tatt i betraktning den store variasjonen i helse blant eldre, og det store antall matvarer og tilberedningsmetoder som finnes, er det klart at ikke alle tilfeller og situasjoner kan dekkes i dette vedlegget, men at det begrenses til anbefalinger om vanlige og viktige risikoprodukter samt generelle råd om tryggere behandling av maten.

«Servering av trygg mat til eldre» er utarbeidet av Nofima og Matvett, med innspill fra Bærum kommune og Mattilsynet som ledd i forskningsdelen av KuttMatsvinn2020-prosjektet.

Vedlegg 3 til "Veileder for trygg gjenbruk av mat"

  1. Vedlegg 3 Servering av trygg mat til eldre