Mindre matsvinn med datoen inkludert i strekkoden

Mye mat kastes pga. utgått dato i hele verdikjeden. Nedprising av varer med kort holdbarhet er en viktig årsak til at dagligvarehandelen har redusert matsvinnet med 16 prosent siden 2015. Tester fra Italia viser at holdbarhetsdato inkludert i strekkoden vil bidra til ytterligere reduksjon i matsvinnet hos kjøpmennene, og på sikt gi forbrukerne mer informasjon og bedre kontroll over eget kjøleskap. Meny er først ut i Norge.

Det kartlagte matsvinnet i Norge er på 390 000 tonn i året. Matbransjen står for 40 prosent av dette matsvinnet og "utgått på dato" er en av hovedårsakene til at det kastes mat i hele verdikjeden. Kartleggingen viser også at forbrukerne etterlyser mer informasjon om produkt og holdbarhet for å unngå å kaste mat.

Med "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn", med mål om å halvere dette innen 2030, er matsvinn på agendaen i Norge. Bruk av ny teknologi og innføring av holdbarhetsdato i strekkoden vil kunne bidra til å nå halveringsmålet.

Mange fordeler

Dynamisk informasjon i strekkoden på forbrukerpakninger åpner for nye muligheter til å redusere matsvinn. Det er enklere å dele relevant informasjon med kundene om holdbarhet, sporbarhet, CO2-avtrykk osv. bedre lagerstyring og varekontroll i butikk. Kjøpmennene kan dessuten styre nedprising av varer med kort holdbarhet digitalt, slik at dette registreres automatisk i kassen. Det blir mulig å kommunisere direkte med forbrukerne om holdbarhet og riktig oppbevaring og bruk av matvarene.

Ulike typer koder

Det finnes tre ulike koder. Disse er GS1 Databar, GS1 QR og GS1 Datamatrix. Sammen med GS1 Norway har Matvett tatt initiativ til å samle bransjen om en felles standard for bruk av strekkoder med dynamisk informasjon og holdbarhetsdato.

GS1 QR er den optimale løsningen for norsk matbransje. Den har de samme fordelene som GS1 Databar og GS1 Datamatrix, tar mye mindre plass på emballasjen og kan, for interaksjon med forbruker, inneholde en URL som kan leses av på et vanlig mobilkamera uten egen APP.

″En felles standard for merking av produkter vil opprettholde den gode tradisjonen vi har i norsk dagligvarebransje, nemlig evnen til å samkjøre digitaliseringsprosesser til fordel for både leverandører, forhandlere og forbrukere.″

Renate Arntsen, GS1 Norway

Stor effekt på matsvinnet

Internasjonale studier viser at matsvinnet ble redusert i butikkene til IPER i Italia med 39 prosent ila 12 uker, samtidig som omsetningen økte med 110 prosent og marginen økte med 1,2 prosent. Her ble elektroniske hylleforkantere tatt i bruk. Disse viste normalpris samt rabattert pris automatisk kalkulert av en programmert algoritme (rabatt avhengig av antall gjenværende holdbarhetsdager).

Her hjemme i Norge er Meny først ute med å teste strekkode med integrert holdbarhetsdato. Les mer om dette her

Meny valgte å teste ut GS1 databar på et utvalg ferske kjøttprodukter fra Norfersk (EMV) fremfor QR-koder, fordi deres skannere per i dag ikke kan lese disse. Det foreligger ennå ingen konkrete resultater fra testen, men erfaringene så langt gjør at databar vurderes introdusert på flere produkter.

″Vi har fortsatt en vel å gå for at alle systemer prater sammen og tar all data videre. Det viser hvor komplekse systemene er.″

Unni Skjønhaug, Meny

Veien videre

Det viktigste fremover blir å etablere en felles bransjestandard som leverandører og dagligvarekjeder og servicemarkedet tar i bruk. Det er behov for å etablere en arbeidsgruppe som utreder mulighetene og utfordringene ved strekkoder med digital informasjon, hva som kreves av utstyr og hvilke tilpasninger som må gjøres i verdikjeden.

I samarbeid med GS1 Norway inviterte Matvett til frokostmøte om temaet i mars. Møtet ble utsatt som følge av koronasituasjonen. Informasjon som skulle deles på arrangementet finnes nedenfor.

icon-downloads Presentasjon fra møte om strekkoder og matsvinn

  1. Presentasjon Om Strekkoder Og Matsvinn icon-pdf