Matsentralene er i full drift

Bedrifter som under korona-utbruddet opplever en større opphopning av overskuddsmat, kan levere dette til matsentralene for å unngå omfattende kasting av mat i denne spesielle situasjonen.

Det er sju matsentraler i Norge, som alle redder overskuddsmat fra matbransjen og omfordeler den gratis videre til ideelle organisasjoner som hjelper mennesker i sårbare situasjoner. På den måten reduserer matbransjen sitt matsvinn, samtidig som vanskeligstilte får en litt bedre hverdag. Nå er det spesielle tider både for næringsliv og innbyggere og det er ekstra viktig å sikre at mat som ikke kan omsettes går videre til alle de som er i en vanskelig livssituasjon.

″Alle landets matsentraler har så normal drift som det lar seg gjøre i disse dager. Selv om det er en del virksomheter som holder "koronastengt", opplever vi en markant økning i etterspørselen etter mat som egner seg for utdeling″

Cristiano Aubert, styreleder i Matsentralen Norge

Det er noe mindre etterspørsel etter storhusholdnings-produkter fra de ideelle virksomhetene som henter selv, da de aller fleste som normalt har serveringstilbud, har stengt ned dette for å redusere risikoen for smittespredning. Det er likevel etterspørsel, så ikke nøl med å ta kontakt med din lokale matsentral, hvis du har overskuddsvarer du ikke får solgt.
Ta kontakt med din matsentral her.

Matsentralen har også laget et kart der bedrifter kan finne kontaktinformasjon for å donere direkte til lokale ideelle organisasjoner. Dette er spesielt aktuelt for serveringssteder og butikker.

Les mer om Matsentralenes arbeid her

  1. Presentasjon Av Matsentralen Norge