Holdbarhetsprisen til Godt Levert

GodtlevertGruppen AS vant den første Holdbarhetsprisen på Plastløftet for sin innsats med å redusere emballasje og matsvinn i sine matkasser. Dette gjør de ved å tilpasse størrelsen på pakningene til oppskriftsmengden, emballere ekstra når det er nødvendig for å ta vare på maten og kommunisere med kundene på pakningene om hvorfor.

Glade prisvinnere sammen med jurymedlem Anne-Grete Haugen fra Matvett

Matvett har sammen med Grønt Punkt Norge etablert Holdbarhetsprisen for å fremme mer bærekraftige emballasjeløsninger som tar like godt eller bedre vare på maten. Det er dokumentert at gode emballasjeløsninger kan forlenge holdbarheten på mange matvarer og er derfor et viktig bidrag i kampen mot matsvinnet. Plastløftet oppmuntrer bedriftene til å begrense plastbruken og benytte alternative materialer der det er fornuftig, men dersom valget står mellom å redusere plastbruk og kutte matsvinn er det dokumentert at klimaeffekten er betydelig større ved å redusere matsvinn, fordi fotavtrykket knyttet til produksjon av mat er mye høyere enn ved emballasje som ofte står for mindre enn 10 %. Les mer om etableringen av prisen her

Flere gode kandidater

Både Coop og BAMA var sammen med Godt Levert verdige nominerte kandidater til Holdbarhetsprisen. Felles for de nominerte er at det jobber systematisk med emballasje for redusert matsvinn. Forbruker ønsker mat med lang holdbarhet samtidig som de ikke ønsker plastemballasje. I kampen om å vinne forbrukerens aksept samtidig som maten skal tas vare på, kan det derfor være utfordrende å enten fjerne plast eller dobbeltemballere matvaren. Dette kan løses ved å kommunisere emballasjens viktige rolle for å ta vare på maten. Både Coop og Godt Levert har forbrukerkommunikasjon på pakningen for hhv vårløk og urter.

Godt Levert stakk av med prisen

Aktørene i matbransjen har både et ansvar og en unik mulighet til å legge til rette for at forbrukerne kan kaste mindre mat og kommunisere om sine løsninger og valg, både når det gjelder holdbarhet, riktig oppbevaring, porsjonsberegninger og emballasjebruk. Godt Levert scorer på mange av disse faktorene med sine matkasser og stakk derfor av med seieren i den første kåringen.

″Det er en stor annerkjennelse å stikke av med Holdbarhetsprisen. Det gir et ekstra incitament til å løfte oss og kommunisere tydeligere til våre kunder sammenhengen mellom gode matopplevelser og valgte emballasjeløsninger som tar vare på maten. En ekstra takk også til våre leverandører som hjelper oss med å finne gode løsninger på porsjonspakket mat og holdbarhet.″

Bjørnar Bjønness Waage, Nordisk kategori og kvalitetssjef i GodtlevertGruppen

I juryens begrunnelse heter det blant annet;

GodtLevertGruppen arbeider aktivt med å redusere matsvinn gjennom hele verdikjeden. Dette gjør de blant annet ved å tilpasse størrelsen på pakningene slik at produktene de sender ut er lik mengden som står i oppskriftene, redusere emballasje på produkter der det er mulig og tilfører ekstra emballasje når det bidrar til å redusere matsvinn. De kommuniserer også at enkelte produkter er emballert for å forebygge matsvinn, noe som øker forbrukerforståelsen.

Eksempel på hvordan Godt levert kommuniserer med kundene på pakningene

Modig dobbelemballering på koriander

Frukt & grønt og spesielt urter er utsatt for mye svinn. 22 prosent av all mat som kastes i husholdningen er fra frukt og grønnsaker og tilsvarer 8.8 kilo per person per år. Dobbeltemballering av koriander er et "nytt" og kunnskapsbasert tiltak med god og dokumentert effekt; økt holdbarhet hos kunden og færre klager på dårlig kvalitet.

Et generelt fokus på porsjonering og utnyttelse av råvarene trekker også opp og bidrar til mindre matsvinn hos kunden. Måltidsrester er det som kastes mest av i husholdningene, denne varegruppen står for 31 prosent eller 12,5 kilo per person per år. Årsaken er at det lages for mye mat, og da kan ferdigporsjonerte middagsretter være et viktig bidrag til å redusere matsvinnet.