Etablerer Holdbarhetsprisen

Grønt Punkt Norge og Matvett ønsker å premiere mer bærekraftige emballasjeløsninger som tar like godt vare på maten ved å etablere "Holdbarhetsprisen" som tilleggspris under Plastløftet. Gode emballasjeløsninger kan forlenge holdbarheten på mange matvarer og er derfor et viktig bidrag i kampen mot matsvinnet.

Plastløftet oppmuntrer bedriftene til å begrense plastbruken og benytte alternative materialer der det er fornuftig, men dersom valget står mellom å redusere plastbruk og kutte matsvinn er det dokumentert at klimaeffekten er betydelig større ved å redusere matsvinn, fordi fotavtrykket knyttet til produksjon av mat er mye høyere enn ved emballasje som ofte står for mindre enn 10 prosent.

Emballasjens viktigste oppgave er å ta vare på innholdet og spesielt er dette viktig for matvarer. Gode emballasjeløsninger kan forlenge holdbarheten på mange matvarer og er derfor et viktig bidrag i kampen mot matsvinnet.

Økt holdbarhet viktig for å kutte matsvinn

I Norge kaster vi over 400.000 tonn spiselig mat og forbrukerne står for halvparten av det kartlagte matsvinnet. Matsvinn alene står for ca. 8 prosent av globale CO2-utslipp. En av hovedårsakene til at forbrukerne kaster mat er at den er "utgått på dato", og økt holdbarhet er ifølge forbrukerundersøkelser det viktigste tiltaket bedriftene kan bidra med for at de skal kaste mindre mat. Det finnes flere eksempler på emballasjeløsninger som forbruker oppgir at fører til mindre matsvinn; mindre forpakninger, gode åpne/lukkeløsninger og supplerende holdbarhetsmerking med "Best før – ofte god etter" eller "ikke dårlig etter".

Grønt Punkt Norge og Matvett ønsker å premiere mer bærekraftige emballasjeløsninger som tar like godt vare på maten ved å etablere "Holdbarhetsprisen" som tilleggspris under Plastløftet. For å bli nominert, må emballasjeløsningen ha oppfylt minst ett av kriteriene i Plastløftet (reduksjon, design for gjenvinning, resirkulert materiale).

Har din bedrift tatt plastløftet og har gode eksempler som fortjener Holdbarhetsprisen, send en e-post til elisabeth@grontpunkt.no

Kriterier som legges til grunn

  • Flere eller uendret antall holdbarhetsdager
  • Smarte åpne/lukkeløsninger som tar bedre vare på innholdet
  • Smart merking - eksempelvis tips om oppbevaring før og etter åpning, supplerende merking med "Best før- ofte god etter"