Bransjeavtalen gir resultater

Det er to år siden "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn" ble signert mellom bransjeorganisasjoner i hele verdikjeden for mat og myndighetene. På det årlige koordineringsmøtet, som ble arrangert 17. juni, kom partene sammen for å dele resultater og erfaringer fra arbeidet.

Mange gode resultater og eksempler

På koordineringsmøtet la partene i avtalen frem et mangfold av resultater og eksempler fra arbeidet. Det er 11 år til vi skal nå halveringsmålet i avtalen og ferske tall fra Matvett viser at deler av matbransjen er i rute. Matsvinnet er redusert med 13 prosent samlet for matindustri, grossist og dagligvare siden 2015, som er basisåret i Bransjeavtalen.

Det er også stor aktivitet i offentlig sektor. Difi har utviklet nye kriterier for mat og drikke inkludert matsvinn, og flere kommuner deltar i prosjekter som KuttMatsvinn2020 og MatVinn, der de måler matsvinnet fra sentralkjøkken, pleiehjem, skoler og barnehager samt bygger kunnskap og innfører tiltak.

″Bransjeavtalen er en suksess, og flere land ser til Norge på hvordan samarbeid og gjensidig tillit mellom myndigheter og næringsliv er med på å løse store utfordringer som matsvinn″

Hæge Andenes, Ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet

Ny innsikt fra sjømatindustri og landbruk

Foreløpige tall fra sjømatindustrien ble presentert og disse tallene vil publiseres senere i høst. Ferske nasjonale tall fra Landbruksdirektoratet viser at 0,48 prosent av egg levert til pakkerier, blir kastet. Ny innsikt viser at for mye varer og dårlig kvalitet (holder ikke sorteringsstandarden) er de viktigste årsakene til matsvinn i landbruket.

9 av 10 bedrifter har iverksatt tiltak

Av matindustribedrifter som rapporterer på matsvinn har ni av ti iverksatt interne tiltak. De fleste har forebygging av produksjons-, emballasje- og pakkeprosesser på agendaen. For å redusere matsvinnet i butikk og hos forbrukerne, har mange bedrifter innført supplerende holdbarhetsmerking med "ofte god etter" i tillegg til å øke antall holdbarhetsdager. På grossist og dagligvareleddet har blant annet nytt lagerstyringssystem redusert antall liggedager med 1,5 dag, og nye systemer for vareflyt inkluderer holdbarhetsdatoen som gjør det enklere for butikkene å håndtere datovarer.

Hotellene og kantinene som har tilsluttet seg avtalen er i gang med å måle matsvinnet i tillegg til å bli bedre på planlegging av antall gjester, porsjoner, hyppigere påfyll og plan om gjenbruk. Det viktigste tiltaket mot forbruker er matbransjens initiativ til felles standard for merking av "Best-før"-merkede produkter med ordlyden "ofte god etter" og utvikling av felles symbol og kampanje for "se, lukt, smak". Målet er å få forbrukerne til å bruke sansene før de kaster mat.

Store deler av matbransjen er allerede med

Bedriftene i matbransjen kan tilslutte seg målene i avtalen via en tilslutningserklæring og det er gjennomført tilsammen tre signeringsrunder, der store deler av verdikjeden for mat nå er godt representert. Målt i andel av omsetning er nærmere to tredeler av sjømatindustrien med, over 55 prosent av matindustrien, de tre store dagligvarekjedene og over 80 prosent av kantinesektoren samt over halvparten av hotellsektoren er representert blant de tilsluttede bedriftene. Det er en styrke at så mange ledende bedrifter er med allerede. Det viser en vilje til å løse utfordringer med matsvinn. Se oversikt over hvilke bedrifter som er med her.