Bra fart i KuttMatsvinn Servering

Matsvinnarbeidet i serveringsbransjen fortsetter med bra fart tross vekslende aktivitet grunnet pandemien. Sentrale aktører og innkjøpskjeder har gått sammen med Matvett om å lede arbeidet videre med "KuttMatsvinn Servering" mot 2030, som ble etablert som en ny satsning i 2021 og har så langt vært ledet av et bransjeutvalg bestående av representanter fra ISS, Scandic, Nores, SiN, ASKO, BAMA og Matvett.

Fra ASKO Servering Norgescup. Foto; Sjo og Floyd

Siste kartlegging estimerer et årlig matsvinn i bransjen på 27 700 tonn. som tilsvarer ca. 1,6 mrd. kroner i økonomisk verdi. Dette har også en høy kostnad for klimaet. Den produserte maten har krevd nesten 100 000 tonn CO2 ekv. Dette tilsvarer en kjøretur med dieselbil rundt jordens omkrets 20 000 ganger. Nøkkeltallet i KM-2020-prosjektet har vært gram matsvinn per gjest. Siste tilgjengelige tall viser at det er hotell som har det høyeste svinnet med 95 gram per gjest.

Matsvinnarbeid som del av daglig drift er en suksessfaktor

Pandemien har satt sitt preg på aktivitetsnivået i serveringsstedene, og vi har prioritert å videreutvikle verktøykassen for å inspirere og gi økt kunnskap om hvorfor bærekraft og matsvinn er viktig og hvordan serveringsaktørene kan få hjelp på veien. Vi ser at serveringsaktører som lykkes, har matsvinnarbeidet integrert i driften og som del av daglige rutiner. Ofte er den største barrieren å komme i gang, å vite hvor man skal starte osv. Derfor har vi laget veiledere og enkle oversikter for best mulig oppstart av arbeidet. Ett av de viktigste tiltakene er å starte med å måle og registrere matsvinnet. Her har vi både enkle maler og veiledere på hvordan det kan gjøres i tillegg til en produktkatalog som viser både utstyr som kan brukes og tips til andre aktører som kan hjelpe til med å få arbeidet satt i system. Ansatte er en viktig ressurs. En av barrierene som ble avdekket tidlig, var å få de ansatte engasjert. Derfor har vi vektlagt eget materiell som kan brukes mot ansatte hvor målsetninger og enkle matvettregler kommuniseres. Plakatene kan henges opp på kjøkkenet eller i personalrommet.

Synliggjøring mot gjester

Synliggjøring av hvordan serveringstedet jobber med matsvinn er god omdømmebygging og viser at bedriften tar ansvar. Samtidig bør gjestene også ansvarliggjøres i større grad i fremtidige tiltak. Undersøkelser viser at vi ønsker å bidra til mer bærekraftige løsninger og redusert matsvinn er ett av områdene som det pekes på. Derfor er det viktig å smi nå, mens vi fortsatt er i endringsmodus etter pandemien og har fått kjenne på både hamstringsgenet og på å lage alle måltider i hjemmet. Evalueringen av KM2020-prosjektet viste at bærekraftige holdninger og adferd hos gjestene blir helt nødvendig fremover for lykkes med å halvere matsvinnet innen 2030. Her ser dere noen eksempler på materiell som kan brukes mot gjestene.

Lansering av nytt KuttMatsvinn-spill

Vi trenger å få med flere serveringssteder i matsvinnarbeidet og bevisstgjøre ansatte og gjester om hvorfor det er viktig å kutte matsvinnet og ikke minst hvordan det skal gjøres. Bruk av teknologi og nye innovative løsninger blir viktige fremover. Gamification er utbredt i jobbtrening i dag, og for første gang lanserte Matvett et matsvinnspill "KuttMatsvinn" i forbindelse med Østlandske Storhusholdningsmesse i høst.

All mat ble utnyttet på Østlandske Storhusholdningsmesse

Gjennom godt samarbeid om en bærekraftig matmesse-pilot på Hamar ble det oppnådd gode resultater. Messen var trolig en av de første som satte bærekraft og matsvinn så høyt på dagsorden og fulgte opp med handling som resulterte i at hele 1250 kilo av de totalt 1300 kiloene med overskuddsmat fra de vel 1400 utstillere fortsatt var spisbart og ble donert til Matsentralen. Resten gikk til dyrene i Tangen Dyrepark og til biogassanlegget til Ragn-Sells. Les mer om Østlandske Storhusholdning her.

Ny pris for kokkelærlinger i støpeskjeen

"Hvordan påvirke og inspirere fremtidens kokker til best mulig ressursutnyttelse?" er spørsmålet vi har stilt oss sammen med ASKO og Norske Kokkers Landsforening (NKL). Vi er samstemte på at det trengs et taktskifte også blant de yngre, og at fremtidige kokker og servitører bør kunne bidra til å utgjøre en forskjell i å sikre bedre ressursutnyttelse og til å minimere matsvinnet via kunnskap og smarte løsninger. Samarbeidsavtalen som er inngått mellom oss tre innebærer blant annet utdeling av "KuttMatsvinn-prisen" for første gang i 2022 under finalen ASKO Servering NorgesCup som foregår i Stavanger. Deltagerne skal sortere sitt matavfall og matsvinn som vil bli veid av dommere etter konkurransens slutt.