Dato inkludert i strekkoden for første gang

Det kastes mye mat i butikk pga. utgått dato, særlig blant ferske kjøtt- og fiskeprodukter. NorgesGruppen introduserer nå et nytt datovarslingssystem der holdbarhetsdatoen er en del av strekkoden på matvarenes emballasje. Dette vil bidra til å revolusjonere varerulleringen i butikk og målet er mer effektiv håndtering av datovarer og på sikt redusert matsvinn.

Innføring av systematisk nedprising er et av tiltakene som har bidratt til at matsvinnet i dagligvarehandelen er redusert i volum med 16 prosent siden 2015. Samtidig er dette en tungvint og ikke-lønnsom måte å håndtere datovarer på, da den tradisjonelle strekkoden er statisk og ikke inneholder informasjon om holdbarhet.

Tester ut ny strekkode på svinekjøttdeig

NorgesGruppen har i første omgang innført nye strekkoder på svinekjøttdeig, i samarbeid med Norfersk som er deres produsent av egne merkevarer. Den nye strekkoden inneholder både varenummer, dato, vekt og partinummer, og alle skannere i butikkene må omprogrammeres for å lese den nye koden. Dette, i tillegg til endringer i produksjonsprosessen hos Norfersk, kan bli krevende for omleggingen.

″Målet med de nye strekkodene er å hindre matsvinn og hjelpe butikkene med å varsle om at de har varer som nærmer seg utløpsdato. På denne måten bidrar vi til at produktene i større grad blir solgt innenfor holdbarhetstiden og til syvende og sist blir spist fremfor å bli kastet.″

Unni Skjønhaug, leder driftsstøtte hos Meny

Planen er å teste dette på flere av Norfersk-produktene. De ansatte i butikkene vil spare mye tid som tidligere ble brukt til å lete etter produkter som nærmet seg utløpsdatoen, nå når systemet i større grad gjør jobben. På sikt håper de å se at det også fører til redusert matsvinn.

Automatisk varsling på håndterminal og i kassen

Den tekniske løsningen innebærer at butikkansatte blir varslet via en håndterminal når produktet nærmer seg utløpsdato og produktet blir priset ned. I tillegg jobbes det med å få til at det sperres/varsles for varer med utgått dato i kassen. På denne måten vil ikke kundene lenger oppleve å komme hjem med en vare som er utgått på dato.

Så vidt Matvett er informert om, er det første gang holdbarhetsdatoen er inkludert i strekkoden på matvarer i Norge eller i Norden. Det pågår et par prøveprosjekter med digitale koder i Belgia via GS1, med formål om sporing av varene. Norge er derfor først ute med å innlemme holdbarhetsdatoen i strekkoden, med formål om å redusere matsvinn. Apoteknæringen har tatt i bruk digitale koder for å håndtere optimal rullering av medisiner med tanke på holdbarheten.