Sparte mange millioner på redusert matsvinn

Scandic reduserte matsvinnet med 10 prosent i 2017, tilsvarende 4,8 mill.kr. Fokus på holdningsendring blant gjestene, tett samarbeid mellom kjøkken og booking og salg av overskuddsmat gjennom "Too Good To Go" er tiltak som har bidratt til redusert matsvinn.

Les mer om Scandics arbeid her