Kutter matsvinn med enkle tiltak

4Service er ivrig deltaker i KuttMatsvinn2020 og har kontinuerlig fokus på å kaste mindre mat. Bedriftskantinene blir tett fulgt opp av kjedens prosjektleder. I Portalbygget, der de drifter en av sine mange "De Tre Stuer Premium"-kantiner, er matsvinnet halvert på et halvt år.


4Service har daglig fokus på å kaste minst mulig mat

Beskrivelse og effekt av tiltak

  • Daglig veiing og registrering av matsvinnet fører til at de ansatte får et forhold til mengden mat som blir kastet
  • Tydelige på mål og rutiner: 4Service har vært tydelig på å formidle målene med KuttMatsvinn2020, forventninger til de ansatte og implementering av nye rutiner med måling osv.
  • Porsjonskontroll: Ved å ha fokus på matsvinn ble de ansatte i kantinen oppmerksomme på at det ofte var igjen poteter på gjestenes tallerkener. Ved å legge på kun en potet på hver tallerken, blir det opp til gjesten å etterspørre flere poteter
  • Kreative på gjenbruk: Potetene som blir til overs benyttes nå dagen etter i en potetsalat som tilbehør til andre retter
  • Premiering: Når kantinen oppnår gode resultater er ledelsen flink til å premiere de ansatte med en hyggelig liten oppmerksomhet i hverdagen