Sysselsetter ungdommer og bekjemper matsvinn

Kompass og Co er en sosialentreprenør som gjennom prosjektet Kompass Mat både gjør en sosial innsats og redder overskuddsmat. Nå har de laget en egen matreddermeny som skal selges gjennom Too Good To Go.

Lasagnen som tilberedes på bildet er laget av verpehøne og hjemmelaget pasta av tørt brød, overskuddsrømme og overskuddsgrønnsaker, toppet med selvplukket løkurt.

Kompass og Co skaper en mestringsarena for barn og unge som lever i sårbare omgivelser, gjennom sysselsetting, aktiviteter og arbeid med å skape ny matkompetanse. De drifter bl.a. Frydenberg skolekantine og lager mat som hovedsakelig er basert på overskuddsmat.

″Når vi vet at bare i Norge kaster hver person 42,6 kg mat hvert år, som igjen betyr at hver åttende handlepose går rett i søpla, ønsker vi som en viktig mataktør og rollemodell å gjøre det vi kan for å redusere matsvinnet.″

Anders Sjøblom, Kompass og Co

Kunnskap om overskuddsmat og god utnyttelse av råvarer gir ungdommene en unik matfaglig kompetanse, som gjør dem attraktive i det ordinære arbeidsmarkedet når bærekraft og redusert matsvinn i stadig større grad står på agendaen. Prosjektet er koblet mot FN s bærekraftmål nr. 12, som omhandler ansvarlig produksjon og forbruk.

″Det er viktig for oss å jobbe mot et bærekraftig samfunn samtidig som vi skaper en bærekraftig forretningsmodell. Vår erfaring er at dette gir ungdommene både en mestringsfølelse og tilleggskompetanse, i tillegg til at de får være med på noe meningsfylt.″

Katerina Medbøe Eriksen, Kompass og Co

Matreddermenyen som skal testselges gjennom Too Good To Go er første skritt på veien mot å drive cateringvirksomhet på overskuddsmat. Hvis det blir en suksess, vil samarbeidet fortsette til høsten når dette cateringkonseptet skal lanseres. Tanken til Kompass Mat er å vise hvor god mat vi kan lage av overskuddsråvarer og inspirere til nye bruksområder og smaker. For å finne matreddermenyen går du inn på Too Good To Og-appen og søker opp Kompass. Les mer om selskapet her. For å få vite mer om cateringkonseptet, kontakt Catering@kompassmat.no.