Slik var matsvinnåret 2018

2018 har vært et innholdsrikt år for alle som jobber med matsvinn. Sammen med aktørene i bransjen og myndighetene har vi nådd viktige milepæler. Nedenfor følger en kort oppsummering av de viktigste sakene i året som har gått og lenke til en mer utdypet oppsummering.

Store deler av matbransjen er med

Matsvinn er på agendaen, og den unike «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn» har gjort Norge til et foregangsland i denne kampen. Siden signering av bransjeavtalen i juni 2017, har tilsammen 79 bedrifter fra matindustri, dagligvare og servering tilsluttet seg via en tilslutningserklæring, der de forplikter seg til å levere data på matsvinn, jobbe med tiltak i egen bedrift og i samarbeid med andre.

Matsvinnet fortsetter å gå ned

Matsvinnet er redusert med 13 prosent fra 2015-2017 for store deler av matbransjen. Dette kommer i tillegg til de 14 prosentene som ble oppnådd mellom 2010 og 2015. For første gang reduseres også klimafotavtrykket og det økonomiske tapet i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 prosent.

Nyttige verktøy på plass

For å hjelpe bedriftene med å beregne effekten av tiltakene som iverksettes, har Matvett utviklet en matsvinnkalkulator. Bedriftens matsvinn vises i kroner og CO2, og det vil være mulig å sammenligne seg med resten av bransjen. I tillegg er det utarbeidet en rapporteringsmal på bærekraft, som skal hjelpe bedriftene til å knytte matsvinnarbeidet sitt opp mot FNs bærekraftmål og til å synliggjøre arbeidet, både i egne rapporter og ut mot forbrukerne.

Nye matvett.no består også av nyttig verktøy for forbrukerne som for eksempel et "Bruk opp-leksikon" og en "Måltidsplanlegger".

Supplerende holdbarhetsmerking

Store deler av matbransjen er enige om felles ordlyd ved bruk av supplerende holdbarhetsmerking på «Best før»-merkede matvarer med «Best før, ofte god etter» samt utvikling av et felles frivillig «Se, lukt, smak»-symbol til bruk på emballasje, nettsider og i sosiale medier. Symbolet ferdigstilles i løpet av første kvartal 2019, og en kjennskapkampanje mot forbruker vil bli gjennomført.

FOODSCAPE

I oktober i fjor ble Foodscape, en ny møteplass og matmesse med fokus på bærekraft i regi av Norges Varemesse, arrangert for første gang. Tilsammen deltok 1400 besøkende og utstillere, Matvett satt i hovedkomiteen for konferansen sammen med ulike bransjeforeninger knyttet til mat, og gjennomførte både et signeringsevent i samarbeid med Klima og miljødepartementet og et forum for KuttMatsvinn2020-deltakere.

KuttMatsvinn2020

Matvett leder det treårige bransjesamarbeidet KuttMatsvinn2020 i serveringsbransjen, med målsetning om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020 hos deltakerbedriftene. Så langt er over 1800 serveringssteder med. Les mer om prosjektet, anbefalte verktøy og gjennomførte tiltak her: http://www.matvett.no/bransje/kutt-matsvinn-2020

KuttMatsvinn2020 Forskning

I tilknytning til Kuttmatsvinn2020 løper et forskningsprosjekt med samme navn, med målsetting om å utvikle bransjestatistikk, analysere matsvinnet i serveringsbransjen og utvikle nyttig verktøy for måling og tiltak. Resultatene viser at det ble kastet 9.000 tonn mat første halvår 2018 og at matsvinnet er størst per gjest i hotellsektoren (118 gram pr gjest). Sammenlignet med samme periode i 2017, er matsvinnet redusert med 4 prosent i hotellsektoren.

Samarbeid med andre aktører og media

Matvett samarbeider med mange ulike aktører for å spre budskapet om å ta vare på maten, både i form av informasjon om matsvinn og tips på ulike nettsider, i artikler/radio- og tv-intervjuer i nasjonale og lokale medier og gjennom aktiviteter. I 2018 har vi blant annet;

  • Vært til stede på Norway Cup sammen med REMA 1000 og Too Good To Go med quiz og tips
  • Samarbeidet med Findus Norge om å oppfordre folk til å ta matsvinnløftet foran Oslo S sammen med byråd Lan Marie Berg og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen
  • Gjennomført et undervisningsopplegg for alle 6. klassene på Grefsen skole i Oslo om å kaste mindre mat i husholdningene i samarbeid med Findus Norge og Østfoldforskning
  • Bidratt inn på NorgesGruppens matsvinneksperiment, der alle 4 profilhusene jobbet med hver sin familie, for å bevisstgjøre dem på å kaste mindre mat samt kartlegge hvilke tiltak som fungerte best for hver enkelt familie
  • Tatt initiativ til- og bidratt inn på et TV-innslag på NRK FBI om sammenhengen mellom god holdbarhet på mat og riktig emballering – hvorfor plast bidrar til å sikre god holdbarhet på mange matvarer, særlig frukt og grønt
  • Samarbeidet med Matprat om en julekalender om matsvinn

Matsentraler i hele Norge

Det har vært en målsetting å opprette matsentraler i hele landet i løpet av 2018, for å sikre et best mulig mottaksapparat av overskuddsmat fra matbransjen. Per i dag er det matsentraler i Oslo, Bergen, Trondheim, på Sørlandet, i Rogaland, i Telemark/Vestfold, Tromsø og Bodø.

Matsvinn vil inngå i nye kriterier

Krav til å måle og innføre tiltak mot matsvinn i anbudsprosesser og i miljøsertifisering, vil føre til at aktørene i større grad jobber systematisk med å forebygge matsvinn, og er et godt eksempel på hvordan forpliktelsene i" Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn" gjenspeiles på andre relevante områder.

DIFI utvikler nye krav og kriterier relatert til klima, miljø og samfunnsansvar for offentlige innkjøp på mat, der matsvinn inngår som et viktig tema.

Tilsvarende kriterier vil innlemmes i Miljøfyrtårns temarevisjon på mat i tillegg til revisjon av kriterier til hotell og restaurant. Både DIFI og Miljøfyrtårn vil utvikle veiledningsmateriell, der Matvett bidrar med faglige innspill.

EU-plattform om matsvinn

Det har vært avholdt 3 hovedmøter i EU-plattformen på matsvinn og flere arbeidsmøter, der Matvett deltar i et konsortium med Østfoldforskning og Nofima. De viktigste aktivitetene i 2018 har vært utvikling av retningslinjer for donasjon av mat, opprettelsen av en arbeidsgruppe om holdbarhet og utvikling av system for å samle inn tiltak fra medlemslandene. Matvett vil legge ut informasjonen om dette på nettsidene i 2019.

Forventninger til 2019

Et nytt spennende år står for døren, oppfølging av måloppnåelse og tilrettelegging for aktørenes forpliktelser med måling og tiltak i Bransjeavtalen og KuttMatsvinn2020-prosjektet står øverst på agendaen.

Kunnskapsformidling, synliggjøring av den positive effekten fra redusert matsvinn, kampanje for supplerende holdbarhetsmerking og symbolet for "Se, lukt, smak" og gjennomføring av bransjeworkshops og KuttMatsvinn Festival er noen konkrete saker vi skal jobbe med.

Utdypet oppsummering av aktiviteter i 2018

  1. Slik var Matsvinnåret 2018