KuttMatsvinn-plattform for skole og barnehager

"Bærekraftig utvikling" er ikke lenger bare et begrep, men en integrert og viktig del av læreplanen for både grunnskolen og videregående skole. Stadig flere skoler og barnehager blir miljøsertifisert, med krav til blant annet reduksjon av matsvinn. Matvett har utviklet en plattform for lærere med nyttige kunnskapsverktøy for det pedagogiske arbeidet og til å kutte matsvinn i tråd med nasjonale mål.

Mat og matsvinn er relevant for flere kompetansemål når det gjelder bærekraftig utvikling og svarer ut mange av bærekraftmålene, ettersom dette er et sammensatt tema med store miljømessige, sosiale og økonomiske sammenhenger.

På KuttMatsvinn-plattformen for skole (1.-10. trinn og VGS) og barnehager finner dere verktøy og materiell utviklet i samarbeid med og støtte fra ulike aktører og myndigheter, for å sette matsvinn høyere på dagsorden i skole- og barnehagehverdagen samt i hjemmene. Vi har gruppert ressursene slik at det skal være enkelt for deg som lærer å finne frem til det som passer, både for å kutte matsvinn i virksomhetene og som veiledning og inspirasjon til undervisningen i barne- og ungdomsskolen/videregående og i barnehager.

Slik logger du inn på plattformen:

KuttMatsvinn-plattformen er enkel å ta i bruk. Besøk siden her eller scann QR-koden nederst for å utforske verktøy og ressurser som vil hjelpe dere lærere og elevene til å forstå hva matsvinn er og hvordan dere enkelt kan ta bedre vare på maten. Her finner dere alt fra aktivitetsark for ulike alderstrinn til e-læringskurs og inspirasjonsfilmer. Følg trinnene på bildet for å opprette din egen bruker og få tilgang.

Last ned appen "Attensi" og skriv inn Matvett Undervisning under bedriftsnavn. Opprett din personlige bruker med navn og mobilnummer.

Ta gjerne kontakt med oss på info@matvett.no om du har spørsmål eller innspill til verktøyene vi har utviklet.

Les mer om ressursene på KuttMatsvinn-plattformen

  1. Hvordan bruke denne plattformen for laerere