Presse

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn i verdikjeden og eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening, Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Reiseliv og Virke.

Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for aktørene i verdikjeden å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. For å oppnå dette er det viktig å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid mellom aktørene i mat- og serveringsbransjen. NORSUS er ansvarlig for kartleggings- og analysearbeidet i Matvett. Selskapet støttes økonomisk både av matbransjen og myndighetene.

Pressekontakt

Anne Marie Schrøder

Kommunikasjonssjef

Epost: ams@matvett.no

Mobil: 95 22 09 95