Spis opp maten din!

Vi har passert 7 milliarder mennesker på jorden. Alle spiser vi av det samme matfatet. Over 1 milliard mennesker i verden sulter eller er feilernærte. Samtidig blir en tredel av maten som produseres kastet. Kan vårt forhold til mat gjøre en forskjell?

I følge FN kastes en tredel av all maten som blir produsert. De har også beregnet at verdens matproduksjon må øke med 60 prosent innen 2050 for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Dette byr på store og alvorlige utfordringer, og truer miljø og klima. 

Verdens matproduksjon står for ca. 30 prosent av klimagassutslippene. Å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer krever store vann- og jordressurser. Det er beregnet at matsvinn alene står for 10 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene og ville vært verdens tredje største land når det kommer til denne type forurensning. At maten som blir produsert også blir spist av mennesker er ti ganger mer miljøvennlig og ressurseffektivt enn at den blir til avfall, dyrefôr eller biogass. 

I Norge kaster vi forbrukere i gjennomsnitt 42 kg mat som burde vært spist hver i året. Det er verken bra for vår egen lommebok, miljø og klima eller en rettferdig fordeling av ressursene. Vi må bli flinkere til å innse at all mat har en verdi og at denne verdien øker etterhvert som råvarene er høstet, lagret, transportert til en matindustribedrift, bearbeidet og pakket, sendt til grossist, butikk og så fraktet hjem til vårt eget kjøkken der vi legger den i kjøleskapet og bearbeider den ytterligere før vi spiser eller eventuelt kaster maten.