Barnehage

Ta vare på maten og spise opp maten sin kan tas opp på en enkel måte med barna i barnehagen.

Hvis man har mulighet kan man ha kompostbeholder for å kompostere mat som ikke kunne spises, for eksempel bananskall, epleskrotter osv. På steder hvor man har sortering av matavfall kan man knytte tanker til dette med å kaste mat når barna er med og kildesorterer.

LOOP Miljøskole har ett hefte for aldersgruppen 5-7 årFuglen som forsvant. Heftet handler om blant annet nedbryting i naturen, kildesortering, kompost. Materiellet bestilles gratis fra LOOP.

Fra Barnehagelovens kapittel 1 om barnehagens mål og innhold:

«Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.»